ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


VDA 6.7 - Audit procesu

Vda-67-audit-procesu

Výrobní prostředky

Příručka je návodem na provádění interních a externích auditů procesu realizace kusové výroby. Má sloužit jako podklad ke školení, tréninkovým aktivitám i jako pracovní návod pro auditory procesu a pro podniky, které například ještě nemají žádné zkušenosti s audity procesu.