ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je VSM (Value Stream Mapping) Mapování toku hodnot
Value Stream Mapping (VSM), v překladu mapování toku hodnot nebo analýza hodnotového řetězce, někdy se používá též výraz Value Stram Analysis, je analytická technika, která je jednou ze základních technik filosofie Lean. Technika Value Stream Mapping slouží pro mapování hodnotového toku (value chain) ve výrobních i administrativních procesech.

Value Stream Mapping (VSM), v překladu mapování toku hodnot či analýza hodnotového řetězce, někdy se používá též výraz Value Stream Analysis, je analytická technika, která je jednou ze základních technik filosofie Lean přístup. Technika Value Stream Mapping slouží pro mapování hodnotového toku (value chain) ve výrobních i administrativních procesech. Využívá grafického zobrazení toku hodnoty (vizualizace toku hodnoty), který může být finanční, materiálový, informační nebo jiný a pomáhá hlubšímu pochopení celého toku produkčních procesů, které prochází skrz celou organizaci a jeho návazností na systém řízení organizace, plánování a požadavky zákazníka.

K čemu je Value Stream Mapping v praxi?

VSM jako podrobná vizualizace procesů umožní managementu identifikovat příčiny zbytečného plýtvání zdrojů (času, lidské práce, materiálních, informačních či finančních zdrojů). Techniku Value Stream Mapping používají pracovníci, kteří mají odpovědnost  za zlepšování procesů či řízení kvality v organizaci. Mapování hodnotových toků pomáhá odhalit možné ztráty, úzká místa, slabé stránky a důvody neefektivních toků kdekoliv v organizaci. Je možné ji aplikovat na celou organizaci nebo jen na její určitou část, přičemž lze využít mapu procesů.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 27.09.2018

Komentáře

Roman Gooo před asi 3 roky

Zdravím

Podstatu a smysl VSM chápu. Graficky si znázorním tok jednotlivých procesů a mohu použít k vytaktování, plánování, nebo hledání úzkého místa v procesu.

Jak ale mohu využít VSM z pohledu kvality? Dokážu si pomocí VSM identifikovat i problémové místo v případě, že se zaměřuji právě na kvalitu?

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:
David Melichar před asi 3 roky

To vyplývá z principu a filosofie kvality v Lean nebo TQM. Tam jsou nekvalitou všechna místa, ve kterých dochází například k plýtvání (= ztráty = nekvalita). Takže i odhalení úzkého či neefektivního místa v procesu je nekvalita.

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:
Roman Gooo před asi 3 roky

Děkuji za komentář.

Nejsem si tedy jist, zda takto dokážu identifikovat problém, ale shrnu to, jak to chápu:

VSM beru jako velmi silný nástroj, který mi pomohl při plánování výroby (ať už operativně, nebo ve vztahu k dlouhodobým cílům), nebo k identifikaci úzkého místa.

VSM mi takto již dokázaly vyřešit některé z problémů, kterými jsem se před zavedení trápil, takže hledám způsob, jak si identifikovat také rizika s kvalitou.

Jsem přesvědčen, že problém s kvalitou budu mít na jiných pozicích, než jsou úzká místa na stávajících mapách, ale opět bych si tuto skutečnost rád zmapoval a taková QVSM mi poslouží jako důkaz, že se věnujeme správnému místu. Budu-li ale používát také pro kvalitu stávající VSM, budu se opět věnovat pouze výrobnímu bottlenecku.

Pro příklad:
Vytvářeli jsme VSM pro výrobu jednoho výrobku a celý proces jsme si rozdělili na jednotlivé operace. U těch jsme si zapsali CT, TT, Čas přidávající hodnotu, scrap a podobně. Nyní bych rád udělal stejnou mapu, kde budu řešit kvalitu, takže opět rozdělím operace, ale místo CC, TT atd. si například vypíšu veškeré rizika z kvality, které mohou na dané pozici vzniknout (špatné spojení dílců, vadná dodávka od subdodavatele...). Ke každému riziku mohu dopsat například počty vad, nebo například náklady na opravu.

Ve finále budu mít opět QVSM, kde uvidím nejrizikovější pracoviště. Mohu si vybrat hledisko nákladů, nebo například návazností dalších operací... Jde mi ale o to, jestli i tento postup někdo řešil, ať se nepokouším vymýšlet vymyšlené.

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:


Pro vstup do diskuze musíte být přihlášený

Přihlásit


Lidé, kteří to umí