ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Úroková sazba (Interest Rate)
Úroková sazba (nebo úroková míra) je jeden ze základních atributů úvěru a vyjadřuje navýšení zapůjčené částky za stanovené období v procentech.

Úroková míra (anglicky Interest rate), někdy se používá označení úroková sazba, je jeden ze základních atributů úvěru a vyjadřuje navýšení zapůjčené částky za stanovené období v procentech. Úroková míra se může vztahovat na různá časová období, ale většinou se uvádí roční. Při půjčování je však možné úrokovou míru určit i fixně (např. u směnek).

Úroková sazba měří hodnotu peněz a zahrnuje v sobě také riziko (čím větší riziko z pohledu věřitele existuje, tím větší bývá úroková sazba)

Co má vliv na úrokovou míru?

Existuje několik faktorů, které úrokovou míru ovlivňují, zejména

  • Celková hospodářská situace a úroveň úrokové míry na trhu - konkurenční prostředí a stav ekonomiky ovlivňuje hladinu úroků, zejména pro bankovní sektor
  • Riziko - čím vyšší je riziko nesplacení úvěru, tím více bude věřitel od dlužníka vyžadovat jako kompenzaci tohoto rizika
  • Jištění úvěru - je spojeno s rizikem - čím více je úvěr jištěný, zejména nemovitým majetkem, tím nižší úroková je nabídnutá úroková míra
  • Konkurenční prostředí - věřitelé se pohybují v konkurenčním prostředí a úrok je jeden z klíčových konkurečních parametrů
  • Inflace, přesněji očekávané inflace - kdykoliv věřitel předpokládá, že kupní síla peněz klesne nějakou měrou v uvažovaném období, bude žádat od dlužníka vyšší sumu, aby tuto ztrátu nahradil (nominálně více je reálně stejně)
  • Charakter úvěru - zejména délka trvání - doba splatnosti
  • Kurzové riziko – v případě poskytování úvěru zahraničnímu subjektu
  • Úroková míra, za kterou centrální banka půjčuje prostředky komerčním bankovním domům
  • Legislativní omezení - velká část finančního sektoru je regulována státem a jeho právními předpisy, které věřitelé musí repsektovat (např. banky)

Úroková míra většinou nezahrnuje další související poplatky na poskytnutí úvěru.

Jak se vypočte úroková míra?

Úroková míra se vyjadřuje v procentech. Nejčastěji se stanovuje jako roční (zkráceně p. a., neboli per annum), to znamená jaké je zvýšení za 12 měsíců. Někdy je vyjádřena jako měsíční (zkráceně p. m. neboli per mensem). Může být i pololetní nebo čtvrtletní, ale to se používá jen zřídka.

Při výpočtu roční sazby se používá číslo 360 dnů (pro zjednodušení) a u měsíční úrokové míry se používá 30 dnů.

Jednoduchý vzorec pro výpočet úrokové míry je následující

úrok = (dlužbá částka*úroková míra) / 100

tedy

úroková míra = (úrok*100) / dlužná částka

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 22.10.2017

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí