ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je UML (Unified Modeling Language)
Unified Modeling Language (UML) je grafický modelovací jazyk pro specifikaci, vizualizaci a dokumentaci informačních systémů a aplikací.

UML (Unified Modeling Language), nepřekládá se, používá se zkratka UML.

Unified Modeling Language (UML) je grafický modelovací jazyk  (notace) pro specifikaci, vizualizaci a dokumentaci informačních systémů a aplikací. UML byl původně vytvořen firmou Rational Software (nyní součást firmy IBM) ve spolupráci s dalšími partnery. V současné době je standard UML vyvíjen standardizační organizací Object Management Group (OMG).

Využití UML v praxi: UML zjednodušuje a podporuje proces vývoje software pomocí standardních vizuálních modelů. UML nepředstavuje metodiku, jak analyzovat a navrhovat informační systémy a aplikace. Obecně standard UML umožňuje popisovat business procesy, funkce systému, datové modely a komponenty. Jazyk je založen na objektově orientovaném přístupu k analýze a návrhu a je rovněž vhodný pro tvorbu rozsáhlých a komplexních informačních systémů.

Standard UML 2.0 se skládá ze čtyř částí:

 • UML 2.0 SuperStructure – definuje syntaxi jazyka (jednotlivé diagramy)
 • UML 2.0 Infrastructure – definuje sémantiku jazyka (význam jednotlivých diagramů), jedná se o metamodel, na kterém je jazyk UML založen
 • UML 2.0 Object Constraint Language (OCL) – představuje jazyk pro specifikaci různých omezení v jednotlivých diagramech
 • UML 2.0 Diagram Interchange – představuje specifikaci formátů a struktur pro výměnu modelů mezi různými nástroji

Výčet diagramů standardu UML 2.0:

 • Strukturní diagramy:

  • Diagram tříd (Class Diagram)
  • Diagram objektů (Object Diagram)
  • Diagram komponent (Component Diagram)
  • Diagram složených struktur (Composite Structure Diagram)
  • Diagram nasazení (Deployment Diagram)
  • Diagram balíčků (Package Diagram)
 • Diagramy chování:

  • Diagram případů užití (Use Case Diagram)
  • Diagram aktivit (Activity Diagram)
  • Stavový diagram (State Machine Diagram)
 • Diagramy interakce:

  • Sekvenční diagram (Sequence Diagram)
  • Diagram komunikace (Communication Diagram)
  • Diagram přehledu interakcí (Interaction Overview Diagram)
  • Diagram časování (Timing Diagram)

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Další informace a zdroje (Mezinárodní)
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 09.08.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí