ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Umělá inteligence (Artificial intelligence)
Umělá inteligence znamená, že stroj se chová a myslí jako člověk.

Umělá inteligence (anglicky Artificial intelligence, zkratka AI) znamená, že stroj se chová a myslí jako člověk. Zatím takový stroj neexistuje. Dokonce ani zatím neexistuje jednoznačná definice toho, co opravu umělá inteligence znamená. Žádná z nich není zcela přesná. V zásadě je to schopnost stroje vykonávat činnost, kterou byl doposud schopen vykonávat jen člověk. To znamená rozeznávání a chápání řeči, rozeznávání a chápání tvarů, předmětů a celkových situací, dynamické reakce na situace, rozhodování a heuristické řešení problémů sociální chování a také schopnost ovládat pohyb.

Tvorba inteligentních strojů je velmi komplexní. Stále diskutovanou věcí ale je to, kdy můžeme říci, že stroj je inteligentní. Je to ve chvíli, kdy dokáže řešit různé situace stejně jako člověk nebo dokonce ještě lépe? Zatím takový komplexní stroj neexistuje i přesto, že některé dílčí úlohy už dokáží stroje, respektive počítače nebo počítačové programy vykonávat lépe než lidé. Například řízení dráhy kosmické rakety nebo hrát šachy. Ale výpočetní výkon se ještě nerovná inteligenci.

Jde o relativně mladý a dynamicky se rozvíjející a velmi komplexní a interdisciplinární obor. Zahrnuje tedy mnoho různých dílčích počítačových a technických oborů, jako je robotika, neuronové sítě, strojové učení, expertní systémy, herní algoritmy, ale také netechnické obory, jako je psychologie, filosofie nebo lingvistika.

Hlavní okruhy řešení umělé inteligence jsou:

  • Řešení úloh (Problem solving)
  • Automatické dokazování (Theorem proving)
  • Inteligentní postupy vybavování údajů z databází (Intelligent retrieval from databases)
  • Reprezentace znalostí a znalostní systémy (Knowledge engineering and expert consulting systems)
  • Rozpoznávání (Pattern Recognition)
  • Vnímání prostředí (Perception problems)
  • Porozumění přirozenému jazyku (Natural language understanding)
  • Automatické plánování a rozvrhování činností (Combinatorial and scheduling problems)
  • Robotika (Robotics)

Jak daleko jsme od skutečné umělé inteligence?

Přestože stroje a jejich algoritmy postupují mílovými kroky dopředu a zvládají dílčí úlohy, tak zatím neexistuje komplexní umělá inteligence, která je schopná dynamické reakce podobné živému organismu. To znamená přizpůsobení svého chování okolí optimálním, sociálně vhodným a pro danou situaci výhodným či dokonce etickým způsobem. Důležitým milníkem v sociálním ohledu bylo například překonání Turingova testu v roce 2014, kdy stroj přesvědčil svůj protějšek v tom, že není stroj ale člověk.

Důležitou změnou v posledních letech, oproti předchozím vlnám vývoje umělé inteligence, je využívání neuronových sítí a strojového učení. To znamená, že stroje (jejich algoritmy) nemají vše vštípeno od začátku, ale učí se podobně jako lidé nebo jiné živé bytosti. Nabývají zkušenosti a na jejich základě reagují. Každý z nich tedy může reagovat jinak, protože jeho zkušenosti jsou jiné. Pro představu takové situace můžeme vidět například ve filmech jako je Terminátor, Chappie či Ex Machina.

Existují odhady, že do roku 2025 bude skutečná umělá inteligence vytvořena. Před tím zároveň mnoho významných lidí, jako je např. Stephen Hawking varuje. Hlavní obavou je, že fyzikálně nic nebráním strojům aby se organizovaly ještě lépe, než to dokáže člověk, respektive lidský mozek. Stejně tak nic nebrání tomu, aby svoji inteligenci ještě mnohonásobně zlepšili. Tomu se říká singularita. Pokud by k tomu došlo, otázkou je jak budou zacházet s lidmi.

S umělou inteligencí je úzce svázán také nabytí sebe-vědomí (vědomí sama sebe), vůle dosáhnutí cílů, emocí a případně dalších vlastnosti lidské psychiky, jako je například empatie. Současné filosofické pojetí vědomí je spojeno pouze se živými organismy, ale umělá inteligence je teoreticky toho schopna dosáhnout.

Podle některých je to právě vštípení empatie do umělé inteligence, která může lidstvo v budoucnu před stroji zachránit. (podobně jako zmiňují Asimovy zákony). Pokud by se jim podařilo nabýt vyšší inteligence, pak se na nás budou dívat podobně jako my se nyní na zvířata - tvory s nižší inteligencí.

Jak lze využít umělou inteligenci?

Chytré stroje, roboti a další generace AI umělé inteligence budou hrát v příštích deseti letech významnou roli. Zvyšující se inteligence strojů bude prostupovat jak s robotikou tak s programy v podobně inteligentních asistentů či expertních systémů. Díky rozmachu chytrých robotů bude docházet ke stále většímu nahrazování lidí stroji. To zejména v průmyslu, ale i ve službách či zemědělství.

Související pojmy a metody:

Související vědní disciplíny:

Související osobnosti:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 12.12.2015

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená