ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co jsou Ukazatele likvidity (Liquidity Ratios)
Ukazatele likvidity stanovují likviditu podniku. Stanovuje míru schopnosti podniku uhradit své závazky.

Poměr mezi splatnými závazky podniku (pasiva) a výší likvidních aktiv se nazývá likvidita podniku. Stanovuje míru schopnosti podniku uhradit své závazky.

Likviditu podniku vyjadřují poměrové ukazatele likvidity vycházející z rozvahy a výkazu zisků a ztrát (výsledovky):

Nedostatkem tří ukazatelů likvidity je skutečnost, že jsou odvozovány z údajů rozvahy sestavené vždy k určitému datu a mají proto statický charakter. Proto se často používá ukazatel odvozený z tokové veličiny cash-flow udávaný jako poměr cash-flow z provozní činnosti k průměrnému stavu krátkodobých závazků. Pro finančně zdravou firmu se uvádí jako optimální poměr 40% a větší.

Likvidita podniku je předpokladem finanční stability (rovnováhy) podniku. Je-li podnik trvale nelikvidní, podnik se nachází v platební neschopnosti (insolvenci). Na druhou stranu, příliš vysoká likvidita snižuje výnosnost podniku (volné peněžní prostředky nepřináší výnosy). Výnosy zvyšují především nové stroje, technologie, nové materiály. Management podniku musí proto usilovat o optimální likviditu a současně o co nejvyšší rentabilitu.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 07.11.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí