ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co jsou Ukazatele aktivity (Activity Ratios)
Ukazateli aktivity sledujeme schopnost podniku využívat majetek. Tedy jak podnik využívá svá aktiva, zda disponuje nevyužívanými kapacitami, zda má firma dostatek produktivních aktiv.

Ukazateli aktivity (Activity Ratios) sledujeme schopnost podniku využívat majetek (tedy aktiva) – jak podnik využívá jednotlivé podnikové části, zda disponuje relativně rozsáhlými nevyužívanými kapacitami, zda má podnik dostatek produktivních aktiv. Jedná se o kombinované ukazatele, které poměřují položky rozvahy (majetek) a výkazu zisků a ztrát (tržby).

Zrychlování obratu majetku je pozitivní trend, protože znamená pro podniky vyšší tržby. Přehnané zrychlování obratu však může ohrozit plynulost výroby i prodeje.

Ukazatele měří vázanost kapitálu v jednotlivých formách majetku dvojím typem vztahu:

  • kolikrát se za dané období majetek obrátí: Rychlost obratu za období = Tržby (náklady) za období / Stav (průměrný stav) položky aktiv
  • jak dlouho je majetek vázán v dané formě: Doba obratu = Stav (průměrný stav) položky aktiv / Denní tržby (náklady)

V praxi se nejčastěji používají následující ukazatele:

Související pojmy a metody:

Související vědní disciplíny:

Související profese:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 14.01.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí