ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Údržba (Maintenance)
Údržba zahrnuje všechny činnosti a procesy, jejichž cílem je udržování zařízení, zachování funkcí a užitné hodnoty zařízení.

Údržba patří mezi základní provozní činnosti a jejím cílem je udržování, zachování funkcí a užitné hodnoty strojů, zařízení či infrastruktury. Na dobře prováděné údržbě závisí kvalita výroby či služeb. Údržba tím tedy přímo ovlivňuje náklady a zisk.

Co obnáší a znamená údržba v praxi?

Údržba v praxi zahrnuje především pravidelné čištění, opravy nebo výměny a jako každá jiná činnost znamená náklady. Ty musí být vyváženy bezproblémovým chodem, vyšší efektivností a kvalitou. Náklady a přínosy údržby lze tedy jednoznačně vyčíslit.
Cílem údržby není předcházení poruch a havárií, ale minimalizace jejich následků a zachování užitné hodnoty a funkcí strojů, zařízení či infrastruktury, kterou od něho jeho uživatelé očekávají a potřebují.

Nejvíce složitá údržba je v nepřetržitých provozech (např. kontinuální výroba, serverovny) Ty musí zajistit vysokou míru provozuschopnosti (uptime) nebo dostupnosti (availability), obvykle na úrovni vyšší než 99%. Zde se tedy musí provádět plánovaná údržba (plánované odstávky) s větší pečlivostí než je tomu v běžných provozech.

  • 99% dostupnost znamená výpadek 3,65 dne
  • 99,5% dostupnost znamená výpadek 1,83 dne
  • 99,8% dostupnost znamená výpadek 17,52 hodin
  • 99,9% (“tři devítky”) dostupnost znamená výpadek 8,76 hodin
  • 99,99% (“čtyři devítky”) dostupnost znamená výpadek 52,6 minut
  • 99,999% (“pět devítek”) dostupnost znamená výpadek 5,26 minut
  • 99,9999% (“šest devítek”) dostupnost znamená výpadek 31,5 sekund

Firmy čím dál více využívají pro údržbu svých zařízení externích poskytovatelů, tedy outsourcing. Ten se vyplatí zejména u složitých zařízení, u kterých firma nechce držet vlastní zaměstnance, ale vyplatí se jí najímat externí firmu nebo dokonce zahrnout údržbu do nájmu takového zařízení. Typicky se dnes toto používá pro tiskárny a další vybavení a zařízení. Extrémním příklad je pak cloud computing, který zcela “zneviditelnil” údržbu infrastruktury a serverů, protože vše se děje na straně poskytovatele těchto služeb a zákazník dostává pouze její výsledek.

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 28.11.2015

Komentáře

Luděk Kvapil před více než 5 roky

Ještě bych to doplnil o typy údržby v závislosti na plánování. V zásadě existují tři přístupy. Ad hoc údržba, kdy se opravuje jen to, co je rozbité. Pak je preventivní údržba, kdy už dochází k pravidelné kontrole a údržbě zařízení. Novým trendem je prediktivní údržba, která se snaží předvídat poruchy a zdroje nekvality produktů/služeb a tím pak včas předcházet.

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:
David Melichar před více než 5 roky

Díky za kvalitní komentář, doplníme. Prediktivní údržba v průmyslu bude určitě nabývat důležitosti s rostoucím užitím internetu věcí.

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:
peter kewer před 9 měsíci

The inductive proximity sensor can be used to all kinds of sensor metallic targets only. The main components of the inductive proximity sensor are coil, oscillator, detector and the output circuit.
The coil generates the Nagano keiki Pressure sensor high frequency magnetic field in front of abs speed sensor the face. When the metallic target comes in this magnetic field it absorbs some of the energy. Hence the oscillator field is affected. This is detected by mazda 6 suction control valve . if the oscillation amplitude reaches a certain threshold value the output switches suction control valve .
The inductive proximity sensor works better with Speed Sensor ferromagnetic targets as they absorb more energy compare to non Ferromagnetic materials Pressure Sensor . Hence operating distance for sensor is more for Ferromagnetic targets.Suction Control Valve
NOX Sensor
Fuel pressure relief valve
Mass Air Flow Sensor

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:


Pro vstup do diskuze musíte být přihlášený

Přihlásit


Lidé, kteří to umí