ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Údržba (Maintenance)
Údržba zahrnuje všechny činnosti a procesy, jejichž cílem je udržování zařízení, zachování funkcí a užitné hodnoty zařízení.

Údržba patří mezi základní provozní činnosti a jejím cílem je udržování, zachování funkcí a užitné hodnoty strojů, zařízení či infrastruktury. Na dobře prováděné údržbě závisí kvalita výroby či služeb. Údržba tím tedy přímo ovlivňuje náklady a zisk.

Co obnáší a znamená údržba v praxi?

Údržba v praxi zahrnuje především pravidelné čištění, opravy nebo výměny a jako každá jiná činnost znamená náklady. Ty musí být vyváženy bezproblémovým chodem, vyšší efektivností a kvalitou. Náklady a přínosy údržby lze tedy jednoznačně vyčíslit.
Cílem údržby není předcházení poruch a havárií, ale minimalizace jejich následků a zachování užitné hodnoty a funkcí strojů, zařízení či infrastruktury, kterou od něho jeho uživatelé očekávají a potřebují.

Nejvíce složitá údržba je v nepřetržitých provozech (např. kontinuální výroba, serverovny) Ty musí zajistit vysokou míru provozuschopnosti (uptime) nebo dostupnosti (availability), obvykle na úrovni vyšší než 99%. Zde se tedy musí provádět plánovaná údržba (plánované odstávky) s větší pečlivostí než je tomu v běžných provozech.

  • 99% dostupnost znamená výpadek 3,65 dne
  • 99,5% dostupnost znamená výpadek 1,83 dne
  • 99,8% dostupnost znamená výpadek 17,52 hodin
  • 99,9% (“tři devítky”) dostupnost znamená výpadek 8,76 hodin
  • 99,99% (“čtyři devítky”) dostupnost znamená výpadek 52,6 minut
  • 99,999% (“pět devítek”) dostupnost znamená výpadek 5,26 minut
  • 99,9999% (“šest devítek”) dostupnost znamená výpadek 31,5 sekund

Firmy čím dál více využívají pro údržbu svých zařízení externích poskytovatelů, tedy outsourcing. Ten se vyplatí zejména u složitých zařízení, u kterých firma nechce držet vlastní zaměstnance, ale vyplatí se jí najímat externí firmu nebo dokonce zahrnout údržbu do nájmu takového zařízení. Typicky se dnes toto používá pro tiskárny a další vybavení a zařízení. Extrémním příklad je pak cloud computing, který zcela “zneviditelnil” údržbu infrastruktury a serverů, protože vše se děje na straně poskytovatele těchto služeb a zákazník dostává pouze její výsledek.

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 28.11.2015

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí