ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co jsou Účetnictví veřejného sektoru
Účetnictví veřejného sektoru je zastřešující pojem pro různé systémy vedení účetnictví ve veřejném sektoru, které se liší od účetnictví firem.

Účetnictví veřejného sektoru se od finančního účetnictví podnikatelských subjektů liší v mnoha ohledech. Rozdílosti jsou v samotném účtování ale také ve zdanění.
Zatímco základním cílem firem je dosažený zisk a rozpočet je jen nástrojem finančního plánování, organizacím veřejného sektoru chybí zisk jako základní cíl a musí si proto pomáhat sekundárními cíli. Je to například dodržování nakládání s veřejnými prostředky, tedy dodržování rozpočtu (rozpočtové kázně) nebo dodržování kvality poskytovaných veřejných služeb. To samo o sobě vede k zásadně nižší efektivnosti než je tomu u firem.

Účetnictví veřejného sektoru v praxi: Zajišťuje zejména tok peněžních prostředků ze státního rozpočtu a na úrovni jednotlivých organizací veřejného sektoru pak evidenci příjmů a výdajů z rozpočtu.
Pouze několik málo států (cca 10-40 v roce 2014) má účetnictví založené na mezinárodních standardech IPSAS, které zavádějí akruální princip do účetnictví veřejného sektoru. Velká část států stále používá tzv. hotovostní účetnictví (tedy pouhá evidence příjmů a výdajů z rozpočtu).

Související pojmy a metody:

Související odvětví / sektor:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 23.10.2015

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí