ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Účetnictví (Accounting)
Účetnictví (Accountancy, book-keeping) je pojem označující vedené záznamy o hospodářských jevech subjektu (účetní jednotky), kterým může být právnická či fyzická osoba.

Účetnictví (anglicky Accounting, Accountancy, book-keeping) je pojem označující vedené záznamy o hospodářských jevech subjektu (účetní jednotky), kterým může být právnická či fyzická osoba. Účetnictví je souhrnem informací o jeho majetku, závazcích, pohledávkách a hospodaření a poskytuje tyto informace managementu, majitelům a dalším autoritám nebo institucím (stát, banky, pojišťovny, investoři, policie, soudy). Základními výstupy z účetnictví jsou finanční výkazy. Účetnictví tak poskytuje základní ekonomický přehled o daném subjektu (zpravidla podniku, či jiné organizaci).

Povinnost vést účetnictví je dána legislativou příslušného státu. Zpravidla se vztahuje na právnické osoby, sdružení a podnikatele fyzické osoby. Účetnictví se musí řídit legislativou dané země, účetními standardy, mezinárodní legislativou a mezinárodními účetními standardy (IAS/IFRS nebo GAAP). Účetní období je jeden kalendářní rok, nebo jeden hospodářský rok. Základ celého účetnictví tvoří účetní doklady.

Rozlišujeme dva základní koncepty účetních systémů:

Účetnictví bylo poprvé písemně popsáno v roce 1494 v knize italského mnicha Luca Pacioliho.

Podle účelu se dále účetnictví dělí na:

K čemu je vedení účetnictví?

Cílem účetnictví je především zobrazovat a analyzovat hospodářskou činnost subjektu v peněžním vyjádření. Údaje z účetnictví využívá management k jejímu řízení, zjišťování výkonnosti, na základě údajů z účetnictví se dělají prognózy a plánování strategického rozvoje. Odpovědnost za vedení účetnictví v organizaci má Daňový účetní (Tax Accountant), celkovou odpovědnost nese finanční ředitel (CFO). Výstupy z účetnictví slouží jako podklad k daňovému přiznání.

K vedení účetnictví naprostá většina firem využívá nějaký účetní nebo ekonomický software.

Jednou z nejvíce rozšířených certifikací v oblasti finančního a manažerského účetnictví je certifikace ACCA.

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související oblasti řízení:

Související software:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 18.05.2018

Komentáře



Do diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená