ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Účetnictví (Accounting)
Účetnictví (Accountancy, book-keeping) je pojem označující vedené záznamy o hospodářských jevech subjektu (účetní jednotky), kterým může být právnická či fyzická osoba.

Účetnictví (anglicky Accounting, Accountancy, book-keeping) je pojem označující vedené záznamy o hospodářských jevech subjektu (účetní jednotky), kterým může být právnická či fyzická osoba. Účetnictví je souhrnem informací o jeho majetku, závazcích, pohledávkách a hospodaření a poskytuje tyto informace managementu, majitelům a dalším autoritám nebo institucím (stát, banky, pojišťovny, investoři, policie, soudy). Základními výstupy z účetnictví jsou finanční výkazy. Účetnictví tak poskytuje základní ekonomický přehled o daném subjektu (zpravidla podniku, či jiné organizaci).

Povinnost vést účetnictví je dána legislativou příslušného státu. Zpravidla se vztahuje na právnické osoby, sdružení a podnikatele fyzické osoby. Účetnictví se musí řídit legislativou dané země, účetními standardy, mezinárodní legislativou a mezinárodními účetními standardy (IAS/IFRS nebo GAAP). Účetní období je jeden kalendářní rok, nebo jeden hospodářský rok. Základ celého účetnictví tvoří účetní doklady.

Rozlišujeme dva základní koncepty účetních systémů:

Účetnictví bylo poprvé písemně popsáno v roce 1494 v knize italského mnicha Luca Pacioliho.

Podle účelu se dále účetnictví dělí na:

K čemu je vedení účetnictví?

Cílem účetnictví je především zobrazovat a analyzovat hospodářskou činnost subjektu v peněžním vyjádření. Údaje z účetnictví využívá management k jejímu řízení, zjišťování výkonnosti, na základě údajů z účetnictví se dělají prognózy a plánování strategického rozvoje. Odpovědnost za vedení účetnictví v organizaci má Daňový účetní (Tax Accountant), celkovou odpovědnost nese finanční ředitel (CFO). Výstupy z účetnictví slouží jako podklad k daňovému přiznání.

K vedení účetnictví naprostá většina firem využívá nějaký účetní nebo ekonomický software.

Jednou z nejvíce rozšířených certifikací v oblasti finančního a manažerského účetnictví je certifikace ACCA.

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související oblasti řízení:

Související software:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 18.05.2018

Komentáře

meave9786 meave před asi měsícem

Really thanks for the given this article for me it is the batter way to users for connect the
how to set clock in windows 10 all setting so access the function for require ti set the time easily hope you can share this post for all users.

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:


Pro vstup do diskuze musíte být přihlášený

Přihlásit