ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Co je Účetní software (Accounting software)
Účetní software je podnikový software, který slouží pro vedení účetnictví.
Vyberte si softwarevíce...

Účetní software (anglicky Accounting Software) je podnikový software, který slouží pro vedení účetnictví a to buď v jednoduché účetnictví (daňovou evidenci) nebo podvojné účetnictví. Bývá často spojen s dalšími částmi podnikového informačního systému, nejčastěji jako součást komplexního ekonomického software, který umožňuje řídit velkou část finančních procesů - včetně vystavování faktur, bankovních operací, rozpočetnictví a dalších funkcí.

Malé a střední firmy účetní software dnes mnohdy nepořizují, protože si nechávají komplexní účetní a daňovou agendu zpracovávat externí firmou, která využívá svůj účetní software. Firma v takovém případě potřebuje pouze část tohoto software pro vystavování faktur a pro provádění bankovních operací a bezhotovostních plateb. Větší firmy pak mají účetní software jako součást svého ekonomického software nebo velkého ERP software.

Základní funkce a vlastnosti účetního software

 • Vedení účetní administrativy, vedení účetních knih (Accounts Payable, Accounts Receivable, General Ledger, Collections), vedení nákladů a výnosů, příjmů a výdajů ( Expense Tracking)
 • Vedení daňové evidence a výkazů (Tax and Regulations Compliance)
 • Vystavování faktur (Invoicing & Billing)
 • Vystavování finančních výkazů - výkaz zisků a ztrát, výsledovka
 • Vedení pokladny (Cash Management)
 • Rozpočet (Budgeting)
 • Cash Flow přehled a analýza (Cash flow)
 • Finanční plánování
 • Vedení finanční evidence majetku (Odpisy majetku, Fixed Asset Management)
 • Platební a bankovní operace (On-line payments)
 • Finanční reporting a analýzy

Související podnikový software

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 26.09.2016
Vyberte si softwarevíce...
Má Vaše firma co nabídnout?
Lidé, kteří to umí