ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Kdo je a co dělá Účetní (Accountant)
Účetní je odpovědný za řádné vedení účetnictví, finančních záznamů a za přípravu podkladů pro finanční audit a daňové kontroly.

Účetní (anglicky Accountant) zajišťuje ucelené části účetního systému (účetnictví) organizace.

Jaká je pracovní náplň účetní?

  • vedení účetní evidence a vedení účetních knih (peněžního deníku a účetního deníku, účetní zápisy v účetních knihách, vedení evidence hmotného a nehmotného majetku)
  • vyhotovování účetních dokladů
  • zajišťuje fakturaci v organizaci
  • shromažďuje a kontroluje náležitosti účetních dokladů
  • provádí účetní operace na jednotlivých účtech nebo skupinách účtů
  • zajišťuje inventarizaci majetku a závazků, provádí dokladové inventury a pořizuje inventurní soupisy
  • sestavuje účetní závěrky a zajišťuje údaje o majetkové a finanční situaci organizace
  • zpracovává daňového přiznání k dani z příjmu (výpočty výnosů a nákladů, daňového základu a vlastní daně z příjmu) , výpočet disponibilního zisku a jeho převod na účet k dalšímu rozdělení, vedení daňových dokladů pro správu daně z přidané hodnoty, popř. pro ostatní daně, odvody, dávky apod.

Povolání účetní je vykonáváno v kancelářských prostorách bez nepříznivých vlivů pracovního prostředí. Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou výpočetní technika s využitím speciálního programového využití pro účetnictví, běžná kancelářská technika a kancelářské potřeby.

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související oblasti řízení:

Související software:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 28.02.2017

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená