ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Učení (Learning)
Učení (Learning) je pojem pro získávání, předávání nebo změnu znalostí, zkušeností, návyků, dovedností, chování, preferencí, hodnot a podobně. Učení tak ovlivňuje vnímání informací člověkem. Schopnost učení mohou mít jak lidé, tak některé stroje či vyspělé informační systémy.

Učení (anglicky Learning) je proces nabývání nebo změny zkušeností, návyků, dovedností, chování, preferencí, hodnot či poznatků. Učení vede k trvalé změně vlastní osobnosti a ovlivňuje vnímání informací člověkem. Schopnost učení mohou mít jak lidé, tak některé stroje či vyspělé informační systémy.

Učení je trvalý proces který je ovlivňováním tím, co již člověk zná a je součástí individuálního dospívání, výchovy a vzdělávání a je ovlivněn okolní kulturou. Učení se skládá z osvojování, vštěpování, uspořádání, pochopení, retence (začlenění do vlastního systému vnímání světa) , zapamatování. Učení je vědomé i nevědomé.

Učení se dělí na:

  • Spontánní učení - získávání životních zkušeností
  • Neformální učení - předávání hodnot, zvyklostí, dovedností a hodnot v rodině, společnosti i v organizaci
  • Formální učení - vzdělávání nějakou organizovanou formou (škola, vzdělávací instituce, lektor, školení)

Kde a jak se učíme?

Učíme se celý život. Každý den něco. Učení lidí v organizacích je jednou z klíčových aktivit rozvoje lidských zdrojů a je rovněž součástí vzdělávání. Každý člověk je přirozeně ovlivňován kulturou v organizaci, svým organizačním zařazením, rozsahem odpovědností a pravomocí. Učení nových dovedností je základem osobního rozvoje a předmětem vzdělávání měkkých i tvrdých dovedností, které jsou pro každou profesi jiné. Nejvyšší zodpovědnost za učení a vzdělávání pracovníků v organizaci má personální ředitel.

Související pojmy a metody:

Související vědní disciplíny:

Související profese:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Další informace a zdroje (Mezinárodní)
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 03.08.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí