ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Typologie pro manažery

.jpg

Šestnáct osobnostních typů, které určují úspěch v povolání

Knihy Otto Kroegera a Janet M. Thuesenové ovlivňují už léta manažery a vedoucí pracovníky na celém světě. Ve stovkách firem se Typologie pro manažery stala významným pomocníkem v řízení pracovníků. Toto doplněné vydání přináší pohled autorů na řešení úkolů, které čekají na firmy v 21.století, zejména v kapitole Typologie a řízení.

Znalost typologie pomáhá poznávat a dobře se orientovat ve vztazích - na pracovišti, v rodině i mezi přáteli. Pro manažery se navíc typologie se stala významným pomocníkem v řízení pracovníků - a indikátor MBTI univerzálně používaným nástrojem. Návod jak rozpoznat jednotlivé typové charakeristiky člověku poskytne příležitost porozumět silným a slabým stránkám každého z nás a pochopit chování a jednání nás samých i druhých. Podporuje tím nejen možnosti v řešení či předcházení konfliktních situací, ale především nadhled a toleranci k sobě i lidem kolem nás.