ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Typologie organizační struktury
Formální organizační strukturu lze analyzovat a popisovat z různých hledisek - vznikají tak rozličné typologie, které se liší podle různých autorů a hodnotících kritérií. Kritérii jsou počet vedoucích, míra vertikálního či horizontálního uspořádání a existence podpůrných organizačních útvarů.

Formální organizační strukturu lze analyzovat a popisovat z různých hledisek - vznikají tak rozličné typologie organizační struktury, které se liší podle různých autorů a hodnotících kritérií:

1) Liniová × funkcionální × štábně-liniová × maticová

Kritérii jsou počet vedoucích, míra vertikálního či horizontálního uspořádání a existence podpůrných organizačních útvarů. Z uvedených hledisek jsou obvykle vymezovány tyto typy organizačních struktur:

2) Centralizovaná × decentralizovaná

Kritériem je míra centralizace/decentralizace rozhodovacích pravomocí a souvisejících zodpovědností a s tím související flexibilita rozhodování:

  • Základem centralizované struktury je soustředění rozhodovacích pravomocí v řídícím centru organizace v rukou vrcholového vedení. Vysoce centralizovaná struktura s vysokým počtem hierarchických úrovní zásadně komplikuje rozhodovací procesy a komplikuje řízení.
  • Základem decentralizované struktury je zmocňování (empowerment) - příkladem decentralizované struktury jsou strategické obchodní jednotky (Strategic Business Units - SBUs)  - velká organizace se podle určitého kritéria rozdělí na dílčí ucelené organizační celky (obchodní jednotky), které mají relativní volnost ve svém fungování, zejména v řízení a rozhodování.

3) Strmá × plochá

Kritériem je počet hierarchických úrovní organizační struktury (viz obrázek):

 management_mania_strma_organizacni_struktura

Strmá organizační struktura

management_mania_plocha_organizacni_struktura

Plochá organizační struktura

Specifický přístup k popisu a modelování organizační struktury vyvinul Henry Mintzberg.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 25.06.2015

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí