ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Trvání (Duration)
Trvání je časové období, které je nutné k dokončení nějakého úkolu nebo činnosti. Udává se v časových jednotkách - v hodinách, dnech, týdnech, měsících nebo letech.

Trvání (anglicky Duration) je časové období, které je nutné k dokončení nějakého úkolu nebo činnosti. Udává se v časových jednotkách - v hodinách, dnech, týdnech, měsících nebo letech.

K čemu potřebujeme znát trvání?

Trvání nějaké činnosti nebo úkolu typicky potřebujeme znát při plánování nebo řízení úkolů. Pokud známe konečný termín, pak pomocí trvání dokážeme určit datum nebo čas, kdy je třeba na dané činnosti nebo úkolu začít pracovat. Například když víme, že nějaká činnost trvá měsíc a potřebujeme ji dokončit do konce roku, musíme na ní začít pracovat nejpozději 1. prosince, vzhledem k svátkům však ještě dříve - s rezervou. Z toho plyne, že při plánování a odhadech trvání je třeba zohlednit také časové úseky, kdy není možné na úkolu pracovat (například státní svátky).

Plánovat pomocí trvání lze ale i opačným směrem - pokud víme, kdy můžeme na úkolu začít pracovat, díky trvání dokážeme spočítat, kdy je ho možné dokončit.

Pro plánování projektů, kde na sebe různé úkoly nebo aktivity různě navazují, je pak třeba využít metody, které pomohou celkové trvání projektu vypočítat (např. CPM (Metoda kritické cesty), případně lze výpočet i vizualizovat (např. Ganttův diagram).

Trvání se vyjadřuje v časových jednotkách - hodiny, dny, týdny, měsíce, roky.

Jaký je rozdíl mezi trváním a pracností?

Trvání říká, jak dlouhý časový úsek je k dokončení nějakého úkolu nebo činnosti třeba. Naproti tomu pracnost vyjadřuje spotřebu času. Trvání 1 měsíc tedy nic neříká o tom, kolik času úkol skutečně zabere (a kolik tedy činnost bude stát), může být totiž vykonáván jen 1 hodinu denně jedním pracovníkem, ale také ho může vykonávat 10 lidí na plný úvazek po celý měsíc.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 16.12.2018

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená