ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Dne 21. září se v Praze uskutečnila celostátní konference na aktuální téma Práce 4.0 v časech Průmyslu 4.0. Tuto odbornou akci pořádala společnost Seminaria a představila různé pohledy expertů na změny v zaměstnávání v důsledku technologického rozvoje a možná hlediska budoucího vývoje v recruitmentu.

Konference Práce 4.0 – dopady digitalizace na pracovní trh

Digitální revoluce a s tím spojený technologický pokrok přímo ovlivňuje pracovní podmínky již nyní. Největší negativní změny, které budou muset i zaměstnavatelé v blízké budoucnosti řešit, nastávají v oblasti zdraví, volného času, vzdělávání a ochrany poskytovaných dat o zaměstnancích. „Stírání hranice mezi prací a volným časem v důsledku flexibilizace práce nám umožňují chytré mobilní přístroje, které si s sebou můžeme vzít kamkoliv,“ říká Kateřina Smejkalová, vědecká pracovnice zabývající se otázkami sociologie práce, „moderní zařízení nám umožní flexibilní práci z hlediska času i prostoru, nicméně to není jednoznačně pozitivní věc a nikdo to v dnešní době neřeší.“ Člověk je neustále k zastižení a nemá dostatek času na odpočinek. Stanovená osmihodinová pracovní doba je často prodloužena o nutnost být k zastižení 24hodin denně, ale každý si zaslouží nerušený oddech. Dobrým příkladem eliminace tohoto negativního nešvaru může být přesné stanovení doby práce na pracovišti, mobilní práce a stanovení doby, kdy není zaměstnanec k zastižení. Tento princip ale předpokládá zastupitelnost zaměstnanců a přiměřený objem práce.

Už v současnosti vznikají nové nároky na vzdělání, dovednosti a znalosti jedinců. Lidé se v průběhu vývoje musí rychleji přizpůsobit novým požadavkům a potřebám žádaných pozic. Nároky se ale do budoucna budou měnit stále rychleji, proto by pracovně aktivní člověk měl mít především schopnost orientovat se v komplexních systémech, chtít se stále učit novému a nebát se strojů a moderních zařízení. Technologický vývoj přináší změny na současný trh práce. Experti odhadují tři možné paralelní způsoby vývoje: mizení pracovních míst ve stávající podobě, nahrazení zmizelých pracovních míst novými a vznik úplně nových profesí. Mezi diskutovaná řešení pro případ celkového mizení pracovních míst je zkracování pracovní doby a přerozdělení objemu práce, který by musel být současně podmíněný zásadní reformou sociálního systému. Aktuální technologické změny nemají důsledky pouze pro průmyslovou výrobu a ne každá technologická změna je automaticky pokrok, ale technologický vývoj je potřeba utvářet a formovat. Odborníci se shodují, že nejefektivnějším utvářením budoucího rozvoje je jeho promyšlené řízení a především spolurozhodování a vytváření ve spolupráci zaměstnavatelů a zaměstnaných.

Další informace o akci Vám ráda poskytnu.

Ing. Jana Bobková

marketingový manažer junior

T: 734 825 836 E: jana.bobkova@seminaria.cz

Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 22.09.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená