ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Time Management
Řízení času (Time Management) je oblast řízení, která zahrnuje různé metody hospodaření se zdrojem čas, který vnímá jako omezující zdroj (času máme všichni stejně). Jedná se o metody, jejichž cílem je získání kontroly nad časem, který člověk nebo organizace tráví na určitých aktivitách či procesech.

Řízení času (Time Management) je oblast řízení, která zahrnuje různé metody hospodaření časem, který vnímá jako omezující zdroj (času máme všichni stejně). Jedná se o metody, jejichž cílem je získání kontroly nad časem, který člověk nebo organizace tráví na určitých aktivitách či procesech.

Cílem je zvýšení produktivity a efektivnosti využití času. Nejedná se pouze o metody využitelné uvnitř organizací a podniků, ale hospodaření s časem zasahuje do osobního života a plánování osobního času a priorit vůbec, souvisí tedy s pojmy, jako jsou životní styl, kvalita života či psychická hygiena.

Názory na řízení času se v průběhu doby vyvíjely, hovoří se o čtyřech generacích přístupů k time managementu:

  • Time Management 1. generace: Principy první generace se soustředily na uspořádání úkolů a činností
  • Time Management 2. generace: Principy druhé generace byly založeny na plánování úkolů v čase a stanovování cílů, charakteristické je využívání kalendářů a různých organizátorů
  • Time Management 3. generace: Principy třetí generace zdůrazňují koordinaci různých aktivit v organizaci (úkoly,programy, projekty, strategické řízení atd. ) a zdůrazňují prioritizaci cílů a úkolů.
  • Time Management 4. generace: Principy čtvrté generace se vracejí zpět k člověku, zdůrazňují jeho hodnotu a kvalitu života a soulad osobních priorit s firemními prioritami a hodnotami.

Praktické využití řízení času: Time management zasahuje veškeré dění v organizaci, protože řízení času se týká manažerů na všech stupních řízení, ale také všech ostatních pracovníků. Každý nějakým způsobem hospodaří se svým časem. Přes všechny různé přístupy, generace, metody a pomocníky hraje klíčovou roli v řízení času motivace a sebekázeň.

Time management tedy zahrnuje metody a techniky jak plánovat čas a stanovovat priority při plnění úkolů, projektů, cílů a také soulad osobních a firemních hodnot.  Jedná se o široké spektrum metod, které zahrnují:

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 12.01.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí