ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Vše
  • Znalosti
  • Akce
  • Lidé
  • Zaměstnání
  • Společnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Nové
White paper je označení pro informativní dokument, který popisuje vlastnosti produktu, služby, technologie a podobně. Slouží k přesvědčení zákazníka.
Webová stránka, Internetová stránka, web page, www stránky, web je označení dokumentu s informacemi, jsou přístupné pomocí webového prohlížeče, jsou uloženy tak, že jsou přístupné více uživatelům, kteří k nim přistupují pomocí internetu a jsou prezentované pro návštěvníka estetickým a čitelným způsobem.
WWW (World Wide Web) je označení pro soustavu webových stránek ke kterým se přistupuje většinou pomocí webových prohlížečů v rámci internetu.
Web je krátké zjednodušené označení pro soustavu webových stránek ke kterým se přistupuje většinou pomocí webových prohlížečů v rámci internetu. Správný a dlouhý název je www (world wide web).
Wi-Fi (nebo také WiFi, wifi) je označení pro bezdrátové propojení různých koncových zařízení (např. počítač, notebook, tablet, smartphone) a jejich připojování k počítačové síti ( je jedno zdali lokální nebo k internetu).
Workflow je tok informací v podnikovém procesu.
Work-Life Balance je přístup k rovnováze osobního a pracovního života s cílem dosáhnout spokojenosti zaměstnanců a tím jejich vysoké výkonnosti.
Webová služba (Web Service) je zapouzdřená logika (funkcionalita) jedné aplikace, kterou využívá jiná aplikace. Jedná se tedy o strojovou interakci – webové služby NEJSOU určeny pro lidskou interakci.
Word of Mouth lze do češtiny nejlépe volně přeložit jako „osobní doporučení“ nebo „o čem se mluví“. Jde vlastně o reklamu produktu šířenou formou mluvené či psané verbální komunikace mezi stávajícími a potenciálními zákazníky.
Workflow model popisuje všechny důležité informace k tomu, aby mohlo workflow probíhat, tedy zejména procesy, dokumenty, účastníky procesu, jejich oprávnění a podobně.
WBS (Work Breakdown Structure), jedná se o jednoduchou analytickou techniku, jejímž cílem je rozložit projekt na jednotlivé činnosti až do takové úrovně podrobnosti, aby k nim bylo možné přiřadit odpovědnosti, pracnost a časový horizont.
Whitelist je nějaký seznam, například lidí, firem, aplikací pro který je výslovně povolena určená činnost či operace. Opakem whitelistu je blacklist.
Whistleblower je anglické neformální označení pro člověka, který upozorní autoritu nebo veřejnost na nelegální, neetické nebo diskriminační jednání uvnitř organizace.