ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Vše
  • Znalosti
  • Akce
  • Lidé
  • Zaměstnání
  • Společnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Nové
Webová stránka, Internetová stránka, web page, www stránky, web je označení dokumentu s informacemi, jsou přístupné pomocí webového prohlížeče, jsou uloženy tak, že jsou přístupné více uživatelům, kteří k nim přistupují pomocí internetu a jsou prezentované pro návštěvníka estetickým a čitelným způsobem.
Whistleblower je anglické neformální označení pro člověka, který upozorní autoritu nebo veřejnost na nelegální, neetické nebo diskriminační jednání uvnitř organizace.
Workflow model popisuje všechny důležité informace k tomu, aby mohlo workflow probíhat, tedy zejména procesy, dokumenty, účastníky procesu, jejich oprávnění a podobně.
Web je krátké zjednodušené označení pro soustavu webových stránek ke kterým se přistupuje většinou pomocí webových prohlížečů v rámci internetu. Správný a dlouhý název je www (world wide web).
WBS (Work Breakdown Structure), jedná se o jednoduchou analytickou techniku, jejímž cílem je rozložit projekt na jednotlivé činnosti až do takové úrovně podrobnosti, aby k nim bylo možné přiřadit odpovědnosti, pracnost a časový horizont.
Wi-Fi (nebo také WiFi, wifi) je označení pro bezdrátové propojení různých koncových zařízení (např. počítač, notebook, tablet, smartphone) a jejich připojování k počítačové síti ( je jedno zdali lokální nebo k internetu).
Workflow je tok informací v podnikovém procesu.
Work-Life Balance je přístup k rovnováze osobního a pracovního života s cílem dosáhnout spokojenosti zaměstnanců a tím jejich vysoké výkonnosti.
Webová služba (Web Service) je zapouzdřená logika (funkcionalita) jedné aplikace, kterou využívá jiná aplikace. Jedná se tedy o strojovou interakci – webové služby NEJSOU určeny pro lidskou interakci.
Word of Mouth lze do češtiny nejlépe volně přeložit jako „osobní doporučení“ nebo „o čem se mluví“. Jde vlastně o reklamu produktu šířenou formou mluvené či psané verbální komunikace mezi stávajícími a potenciálními zákazníky.
WWW (World Wide Web) je označení pro soustavu webových stránek ke kterým se přistupuje většinou pomocí webových prohlížečů v rámci internetu.
White paper je označení pro informativní dokument, který popisuje vlastnosti produktu, služby, technologie a podobně. Slouží k přesvědčení zákazníka.
Whitelist je nějaký seznam, například lidí, firem, aplikací pro který je výslovně povolena určená činnost či operace. Opakem whitelistu je blacklist.