ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Vše
  • Znalosti
  • Akce
  • Lidé
  • Zaměstnání
  • Společnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Nové
Jazyk je systém ustálených znaků a pravidel, který slouží ke komunikaci a dorozumívání.
Jednání (anglicky Meeting) je setkání dvou nebo více lidí za nějakým účelem. Jednání mohou být jednoúčelová, mnoho účelová, pravidelně se opakující, může být osobní nebo pomocí video callu a podobně. Z jednání by správně měl vzniknout zápis, ze kterého je patrné co je projednalo, kdo se jednání účastnil a jaké jsou z toho závěry nebo úkoly.
Jurisdikce (Jurisdiction) je právní pojem pro soudní příslušnost.
Jednotný identitní prostor, používá se zkratka JIP, je pojem, který označuje zabezpečenou adresářovou službu obsahující údaje pro autentizaci a autorizaci uživatelů.
Jednicové náklady jsou náklady vztažené k určitému produktu, výkonu či konkrétní operaci.
Jednoduché účetnictví (daňová evidence) - účetní systém , který je určen pro podnikatele nezapsané v obchodním rejstříku.
Jazyková gramotnost je jednou z vyšších forem základní gramotnosti a jde pojem pro schopnost číst a psát v cizím jazyce. Jazyková gramotnost je tedy schopnost se dorozumět v jiném jazyce, než je mateřský jazyk jedince. Někdy se pojem jazyková gramotnost používá pro schopnost hovořit světovým jazykem (tedy dorozumět se v zahraničí, ve více státech).
Jednofaktorové ověření je nejjednodušší a nejrozšířenější způsob ověření totožnosti nebo oprávnění a to za použití jedné věci, kterou ten člověk zná nebo má - například hesla nebo klíče.
Jednotková cena je cena za určitou měrnou jednotku něčeho, například za kus, kilogram, metr, litr, za hodinu nebo třeba za megabyte.