ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Vše
  • Znalosti
  • Akce
  • Lidé
  • Zaměstnání
  • Společnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Nové
Jazyk je systém ustálených znaků a pravidel, který slouží ke komunikaci a dorozumívání.
Jednotný identitní prostor, používá se zkratka JIP, je pojem, který označuje zabezpečenou adresářovou službu obsahující údaje pro autentizaci a autorizaci uživatelů.
Jednicové náklady jsou náklady vztažené k určitému produktu, výkonu či konkrétní operaci.
Jednoduché účetnictví (daňová evidence) - účetní systém , který je určen pro podnikatele nezapsané v obchodním rejstříku.
Jazyková gramotnost je jednou z vyšších forem základní gramotnosti a jde pojem pro schopnost číst a psát v cizím jazyce. Jazyková gramotnost je tedy schopnost se dorozumět v jiném jazyce, než je mateřský jazyk jedince. Někdy se pojem jazyková gramotnost používá pro schopnost hovořit světovým jazykem (tedy dorozumět se v zahraničí, ve více státech).
Jednotková cena je cena za určitou měrnou jednotku něčeho, například za kus, kilogram, metr, litr, za hodinu nebo třeba za megabyte.
Jednání (anglicky Meeting) je setkání dvou nebo více lidí za nějakým účelem. Jednání mohou být jednoúčelová, mnoho účelová, pravidelně se opakující, může být osobní nebo pomocí video callu a podobně. Z jednání by správně měl vzniknout zápis, ze kterého je patrné co je projednalo, kdo se jednání účastnil a jaké jsou z toho závěry nebo úkoly.
Jednofaktorové ověření je nejjednodušší a nejrozšířenější způsob ověření totožnosti nebo oprávnění a to za použití jedné věci, kterou ten člověk zná nebo má - například hesla nebo klíče.
Jurisdikce (Jurisdiction) je právní pojem pro soudní příslušnost.