ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Vše
  • Znalosti
  • Akce
  • Lidé
  • Zaměstnání
  • Společnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Nové
Blockchain je veřejně dostupný seznam uskutečněných transakcí. Jednotlivé transakce jsou v něm zaznamenány anonymně a v chronologickém pořádku.
Bonus je nějaká mimořádná, jednorázová odměna. Bonus se uděluje například za vysoký výkon, mimořádní obchodní výsledky a podobně.
Bonita firmy (Firm's Credit worthiness) je zhodnocení schopnosti firmy splatit poskytnutý úvěr. Bonita ovlivňuje poskytnutí úvěru i výši úrokové sazby.
Burn rate je ukazatel, který popisuje, jak rychle firma spotřebovává peníze. Typicky se udává za měsíc. Jinými slovy kolik je měsíční ztráta, negativní cashflow firmy.
Bezdrátová počítačová síť je typ počítačové sítě, ve které je spojení jednotlivých zařízení uskutečňováno pomocí bezdrátové komunikace, nejčastěji Wi-Fi nebo GSM.
Burden (v překladu břemeno) je anglický neformální výraz pro režijní náklady (Overhead Costs).
Business Networking (někdy zkráceně pouze Networking) je anglický pojem pro navazování a vytváření profesionálních a obchodních kontaktů, rozvoj a vytváření obchodních příležitostí v rámci určité komunity či sítě lidí.
B2E - Business to Employee - je označení pro komunikaci a aplikace které se točí kolem komunikace firmy se svými zaměstnanci.
Business požadavky (Business Requirements) jsou požadavky nebo potřeby stakeholderů na produkt, službu či systém.
Bezpečnostní Incident je pojem označující nějakou nestandardní či nepříjemnou bezpečnostní událost, která vede k narušení pravidel bezpečnosti v organizaci.
Business objekt je nějaký objekt reálného světa (například zákazník, zaměstnanec, faktura) který se snažíme popsat při analýze systému a návrhu aplikace nebo informačního systému.
Business (Byznys) je pojem, který se v současnosti používá celosvětově bez nutnosti překladu. Slovo business pochází z angličtiny a má mnoho významů. Byznys jako podnik či firma, byznys jako konkrétní tržní sektor a byznys jako činnost.
BYOPC (Bring Your Own PC) znamená využívání soukromých osobních počítačů v práci.
Bezhotovostní platby jsou takové platby, které probíhají bez potřeby fyzických peněz (hotovosti).
Buzzword znamená aktuálně populární, oblíbené slovo nebo fráze. Typické buzzwork je například cloud, lajknout, vygooglit.
Politika bezpečnosti dokument, který popisuje, deklaruje a vysvětluje, jakým způsobem organizace zajišťuje bezpečnost.
Bailout je ekonomický neformální pojem pro finanční pomoc nebo záchranu před krachem, bankrotem.
Bílé límečky je neformální označení označení administrativních, nedělnických pracovníků. Jejich opakem jsou modré límečky, tedy typicky dělnické nebo manuální profese.
Byte je nejmenší adresovatelná jednotka informace v počítači. 1 byte = 8 bitů.
Bit je základní a současně nejmenší jednotka informace.
Backoffice je označení té části organizace, která zajišťuje administrativní podporu.
Černá listina (Blacklist), je nějaký seznam, např. lidí, e-mailových adres, dodavatelů a podobně, který udává, koho nebo čeho se má týkat nějaké omezení.
Bannerová reklama je reklama která se zobrazuje na webových stránkách. Má obdélníkový tvar a dané rozměry a umístění, které určují její cenu.
BTW je zkratka z anglického výrazu By The Way a znamená mimochodem.
Býk (Bull) je označení pro investora nebo investory, kteří předpokládají vzestup cen na trhu.
Bootování je proces zavedení operačního systému při spuštění počítače.
Buy-in growth-opportunity (BINGO) je druh převzetí firmy cizím managementem (MBI), při kterém jde velká část nového kapitálu do rozvoje a expanze.
Bolesti zákazníka (anglicky Customer Pain Points) jsou specifické problémy, které firma má a na které míří nabídka jejich řešení nějakou službou nebo produktem.
Barter (Barterový obchod, Quid pro Quo) je pojem pro směnný obchod, přímou výměnu produtků, zboží či služeb bez použití peněz nebo jiných univerzálních cenin.
Bodyshop je způsob najímání (nebo poskytování) kapacit pracovníků, kdy zákazník platí za člověka na hodinové nebo denní bázi.
Bezpapírová kancelář (anglicky Paperless office) znamená výrazné snížení nebo úplnou eliminaci papírů při kancelářské práci. Tištěné dokumenty, formuláře a jiné papíry jsou nahrazené jejich digitální podobou.
Býčí trh je výraz pro stav finančního trhy, kdy ceny cenných papírů stoupají nebo se předpokládá jejich vzestup.
Bezpečná komunikace znamená, že žádná třetí strana do komunikace mezi dvěma komunikujícími stranami nezasahuje ani ji neodposlouchává.
B2B - Business to Business - jeden ze čtyř modelů elektronického obchodování. Iniciativa při něm vychází od firem a cílovou skupinou jsou jiné firmy.
B2C - Business to Customer - jeden ze čtyř modelů elektronického obchodování. Iniciativa při něm vychází od firmy a cílovou skupinou jsou zákazníci (spotřebitelé).
Bod zvratu (Break Even Point) je takový objem výroby a prodeje, při které se tržby právě rovnají nákladům, tj. zisk je rovný nule.
Koncept byrokracie znamená v původním významu „vláda úřednictva“. Koncept navrhl německý sociolog Max Weber jako koncepci profesionálního a efektivního řízení založenou na jasných a formalizovaných pravidlech a na nezaujaté a profesionální práci kvalitních úředníků.
BYOD (Bring your own device) znamená využívání soukromých zařízení, zejména notebooků, tabletů nebo telefonů v práci.
Bankrot je právní status právnické osoby (člověka, firmy nebo státu) při kterém nené schopna platit své dluhy a závazky.
Blue chip je označení prvotřídní firmy, která má dobré hospodářské výsledky, dobrý management a dobrý růstový potenciál. Obvykle jsou tak označovány velké korporace.
Business Continuity Management je oblast řízení, která je zaměřena na to, aby byly trvale dostupné všechny kritické funkce organizace vůči zákazníkům, dodavatelům a dalším stranám.
Informační bezpečnost je souhrnné označení pro všechny aktivity směřující k ochraně informací. Jejich cílem je zejména zabránění negativním událostem, jako je jejich ztráta, odcizení, únik, zneužití, zničení, narušení či změny.
Buyer persona je fiktivní osoba, která reprezentuje potřeby, cíle a další vzorce chování odeálního zákazníka.
Bankrot (úpadek podniku) je stav, kdy podnik není schopen splácet své závazky.
Brand positioning, česky umístění značky znamená jaké místo má značka v myslích zákazníků, tedy jak se odlišuje od konkurenčních značek a čím je výjimečná, v čem má nenahraditelnou pozici.
Biometrická data jsou jakékoli údaje popisující fyzické nebo fyziologické znaky a umožňují jedinečnou identifikaci konkrétního člověka.
Banerová slepota (Banner blindness) je vědomé i podvědomé ignorování reklamních bannerů na webových stránkách. Reklamní bannery mají díky tomu menší propagační dopad.
Backlog je v metodice scrum seznam úkolů, ve kterých se hromadí práce pro vývojáře.
Benchmark je pojem používaný pro nějaký standard, referenční hodnotu, kterou se měří výkonnost nebo se pomocí ní výkonnost porovnává.