en | cs | sk
Hledat v osobnostech

Osobnosti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Nové
List_thumb_jacob_bernoulli
Jacob Bernoulli byl švýcarský matematik a fyzik. Byl jedním z matematiků, kteří položili základ teorie pravděpodobnosti a matematické analýzy.
List_thumb_
Tom Peters se proslavil jako autor manažerského bestselleru „Hledání dokonalosti“ (In Search of Excellence). V rámci knihy představili jeden z vůbec nejznámějších konceptů kritických faktorů úspěchu - model McKinsey 7S.
List_thumb_kurt_lewin
Kurt Lewin je pokládán za průkopníky studia skupinové dynamiky a organizačního rozvoje.
List_thumb_
Victor H. Vroom je profesorem managementu. V roce 1968 vytvořil vlastní teorii motivace - teorii očekávání.
List_thumb_frederick-winslow-taylor
Frederick Winslow Taylor je obvykle pokládán za zakladatele moderního managementu a za prvního představitele klasické školy řízení.
List_thumb_rp
Richard Pascale je spoluautorem knihy „Art Of Japanese Management“, kterou napsal spolu s Anthonym Athosem. V knize představili rámec McKinsey 7S.
List_thumb_newell1
Allen Newell se věnoval kognitivní psychologii, informatice a umělé inteligenci. Mimo jiné je spoluautorem means-end analýzy.
List_thumb_
Henri Fayol je spolu s Frederickem Winslowem Taylorem pokládán za otce moderního managementu. Jako první rozpoznal pět hlavních funkcí managementu - předvídání, organizování, přikazování, komunikování a koordinování. Dále se věnoval především teorii organizace pracovníků.
List_thumb_jerome-mccarthy1
E. Jerome McCarthy byl významný americký teoretik marketingu. V roce 1960 zredukoval model marketingového mixu na 4P - product, price, place a promotion.
List_thumb_
Adam Smith je považován za zakladatele moderní ekonomie.