ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Temperament
Temperament je složka osobnosti člověka která se projevuje intenzitou a dynamikou jeho reakcí, prožíváním životních situací a jeho chováním.

Temperament (anglicky Temperament) člověka se projevuje se intenzitou a dynamikou jeho reakcí, jeho chováním a prožíváním životních situací. Temperament je převážně vrozená složka osobnosti - tedy sada povahových vlastností jedince. Průběhu života lze temperament do určité míry měnit a ovládat.

Rozdělení temperamentu lidí, tedy typologií temperamentu je více. Přestože nejznámější je Jungovo (introvert-extrovert) a Hippokratovo (4 temperamenty), neexistuje jediné a správné rozdělení temperamentů. Mezi nejznámější patří:

  • Karl Jung rozdělil lidi podle postojů - na extrovertní a introvertní typy
  • Hippokrates rozdělil lidi do 4 temperamentů podle toho, která tekutina v těle převládá: sangvinik, cholerik, melancholik a flegmatik
  • I. P. Pavlov – vychází ze základních vlastností nervových procesů a jejich síly, vyrovnanosti a pohyblivosti
  • Kretschmerova konstituční typologie - dělí temperament lidí podle jejich stavby jejich těla na 4 typy: atletik, pyknik, leptosom, dysplastik
  • Sheldonova konsituční typologie - dělí temperament lidí podle stavby jejich těla - endomorf, ektomorf, mezomorf
  • Eysenck – v popisu používá 3 ne sobě nezávislé temperamentové vlastnosti - bipolaritu, neuroticismus a psychoticismus
  • Karl Jung později rozdělil 8 globálních temperamentových typů
  • K.C.Briggs a I.B.Myers dále těchto 8 typů rozšiřují ještě o usuzování a vnímání

K čemu je dobré znát v praxi zařazení lidí dle temperamentu?

Temperament se u lidí projevuje intenzitou a rychlostí reakcí a citů na různé životní situace a podněty - tím jak je lidé prožívají a jak se chovají. Různí lidé reagují na stejnou situaci různě a jednou z příčin je právě různý temperament. Ovlivňuje tedy chování a projev lidí. Na podkladu temperamentu pak vznikají charakterové vlastnosti každého z nás. V průběhu života jsou zčásti překrývány charakterem každého z nás. V podstatě neexistují čistý temperament - každý člověk je namíchaný z více typů.

Pro každé zaměstnání nebo povolání je vhodný jiný typ člověka. Někde potřebujeme člověka klidného, trpělivého, rozvážného jinde naopak člověka živého, s rychlým rozhodováním či člověka hovorného. Psychologický rozbor osobnosti a tedy i jejího temperamentu proto bývá součástí profilu jednotlivce, který srovnáváme s tím, jaké jsou požadované charakterové vlastnosti na dané pracovní místo či pracovní pozici.

Související pojmy a metody:

Související osobnosti:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 18.10.2015

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená