ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Tekutá modernita (Liquid Modernity)
Tekutá modernita je sociologická teorie polského sociologa Zygmunta Baumana.

„Naše doba si vysloužila charakteristiku ‚tekutá‘, protože její rysy jsou chaos, ambivalence, nejistota, nahodilost a neustálá změna pravidel. Je jako řeka, jejíž proud přešel z poklidu a plynulosti do fáze peřejí a vodních vírů…“

Zygmunt Bauman

Tekutá modernita je sociologická teorie polského profesora sociologie Zygmunta Baumana. Podle něj charakterizují současnou společnost:

  • Úsilí o emancipaci - existuje střet mezi právem jedince lišit se a vybírat si své vlastní „modely štěstí“ a potřebou fungování veřejného prostoru a realizace veřejného zájmu
  • Individualita – představa, že je na jedinci, aby se sám stal tím, kým chce být - svobodná společnost je tvořena svobodnými jedinci a je na nich, aby si vybírali, kým chtějí být; zejména situace na trhu je taková, že jedinci mají téměř absolutní svobodu výběru při nákupu výrobků nebo služeb díky jejich obrovsky široké nabídce
  • Představa pokroku a práce jako prostředku, jak ovládnout budoucnost - práce se štěpí do „epizod“ a neposkytuje pevný základ identity člověka (lidského individua)
  • Oddělení času a prostoru - v moderní společnosti přestává být prostor svázán s časem, naopak se stal nástrojem dobytí prostoru (díky dopravní technice a informačním a komunikačním technologiím); čas se tak proměňuje v peníze, čím je cestování (a sdílení informací) rychlejší, tím je efektivnější
  • Úpadek národního státu - stát ztrácí roli poskytovatele bezpečnosti a vlivem globalizace i svoji suverenitu; lidé přitom hledají náhradu za stát v různých společenstvích a spojení státu a národa se vyčerpává

Praktické využití tekuté modernity: Jednotlivé dimenze tekuté modernity lze chápat takto:

  • Úsilí o emancipaci - vzít odlišnost zájmů organizace a zájmů jejich pracovníků jednoduše na vědomí a pokusit se najít vyhovující kompromis (platí pro personalistiku a řízení lidských zdrojů)
  • Individualita - z hlediska marketingu respektovat svobodu jedinců a nabízet produkty vysoce individuálního charakteru nebo s vysokou možností individualizace (platí pro marketing)
  • Představa práce jako prostředku - respektovat snahu jednotlivců o využití práce k vlastnímu osobnímu růstu (platí pro personalistiku a řízení lidských zdrojů)
  • Oddělení času a prostoru - řídit hospodaření s časem svým i svých zákazníků (platí pro Time Management a pro marketing)
  • Úpadek národního státu a hledání náhradní komunity - poskytovat zákazníkům pocit sounáležitosti se spotřebitelskou komunitou a nabízet možnost zapojení se do aktivit komunity (platí pro marketing a pro Total Loyalty Marketing)

Související pojmy a metody:

Související vědní disciplíny:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 29.06.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí