ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je TEGoVA (The European Group of Valuers' Associations)
TEGoVA – The European Group of Valuers Associations je evropská organizace národních asociací odhadců.

TEGoVA – The European Group of Valuers Associations je evropská organizace národních asociací odhadců.

Základním cílem organizace TEGoVA je publikovat všeobecně odsouhlasené standardy pro oceňování majetku a jejich následné zavedení, jak v zemích EU, tak i v nově se rozvíjejících zemích Střední a Východní Evropy. Evropské oceňovací standardy (EVS), v praxi označované jako „Modrá kniha“ se staly charakteristickým znakem oceňovací praxe v posledních letech a jsou zásadním dokumentem pro tržní oceňování majetku (aktiv). Řádným a jediným členem z ČR je Česká komora odhadců majetku.

Mezinárodní oceňovací standardy byly vytvořeny za úzké spolupráce mezi IVSC (The International Valuation Standards Committee) a TEGoVA. Na doporučení TEGoVA je pro státy EU doporučené používat standardy IVS (International Valuation Standards) v případech, že bude splněna kompatibilita s právy a postupy EU (Evropské unie) včetně EVS (Evropské oceňovací standardy).

Související pojmy a metody:

Související oblast řízení:

Další informace a zdroje (Mezinárodní)
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 25.06.2013

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená