ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Teambuilding
Výraz TeamBuilding je složen z anglických slov team (tým) a building (budování). Používá se anglický originál, obvykle se nepřekládá. Teambuilding je jedna z metod vzdělávání mimo pracoviště. Teambuilding je typ zážitkového vzdělávání zaměřený na tvorbu nebo rozvoj týmu, týmové spolupráce a trénování důležitých týmových schopností a dovedností, jako je komunikace, týmová spolupráce či společné překonávání překážek a týmové hledání efektivních řešení jednotlivých problémů.

Pojem TeamBuilding (někdy též Team building) je složen z anglických slov team (tým) a building (budování). Používá se anglický originál, obvykle se nepřekládá.

Teambuilding je typ zážitkového vzdělávání zaměřený na tvorbu nebo rozvoj týmu, týmové spolupráce a trénování důležitých týmových schopností a dovedností, jako je komunikace, týmová spolupráce či společné překonávání překážek a týmové hledání efektivních řešení jednotlivých problémů. Mezi další cíle teambuildingových programů patří vzájemné hlubší poznání členů pracovní skupiny, stmelení týmu a posílení týmového ducha. Teambuilding se obvykle provádí formou vzdělávání mimo pracoviště, obvykle jako outdoor training - soubor na sebe navazujících, převážně venkovních aktivit, probíhajících většinou v přírodě, mimo pracoviště. Je možné jej ale provádět i v indoor formě.

Při teambuildingu se uplatňují metody zážitkového vzdělávání (učení se z důsledků vlastního jednání - viz Kolbův cyklus učení (Kolb’s Learning Cycle)).

Využití Teambuildingu v praxi: Teambuilding je v praxi využíván vedením organizací, podniků apod. pro zlepšení týmového výkonu zaměstnanců, zvýšení komunikace a dynamiky pracovních týmů, uvědomění si role jednotlivých zaměstnanců v pracovním týmu a zlepšení pracovních i mezilidských vztahů na pracovišti. Především zvýšení komunikace a aktivního jednání pracovních týmů nebo jednotlivce. Přínosem je tvůrčích postupů formou intenzivního učení se ze zážitku. Rozpoznání silných a slabých míst týmu i jednotlivce. Motivace pracovníků a zvýšení produktivity a efektivní spolupráce týmu. Zařazení teambuildingových aktivit, stejně jako ostatní způsoby vzdělávání jsou zpravidla v odpovědnosti manažera lidských zdrojů (CHRO (Chief Human Resources Officer)).

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 29.10.2015

Vybrané blogové příspěvky :

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí