ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Co je Talent Management Software
Talent Management Software je podnikový software, který slouží jako podpora rozvoje zaměstnanců a umožňuje kvalitnější personální práci a interakci mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem.

Talent Management Software je podnikový software, který slouží jako podpora rozvoje zaměstnanců a umožňuje kvalitnější personální práci a interakci mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem. Talent management software může být zcela samostatná aplikace nebo může být součástí pokročilých HR aplikací.

Pomáhá lépe identifikovat silné stránky lidí v organizaci, definovat, řídit a rozvíjet klíčové kompetence. V podstatě provází zaměstnance od samého počátku.

Jaký je rozdíl mezi talent management software a tradičním personálním systémem?

Dalo by se říci, že to, co umí aplikace pro talent management, měl umět každý personální systém. Trochu se veze na módní vlně talent managementu. Čím více je organizace závislá na znalostech svých lidí, tedy jejich kvalitě, tím více klade důraz na správný výběr a rozvoj lidí. To je typické pro všechny high-tech organizace a vůbec organizace ve znalostní ekonomice. Oproti tradičním přístupů klade TMS větší důraz na rozvoj lidí a soulad rozvoje se zájmy organizace, zatímco tradiční personální software klade větší důraz na struktury, personální evidence. Je tedy hodně orientovaný na “měkké části” práce s lidmi v organizaci. Takový software musí být ve firmě vždy doplněn o jiný software, ve kterém jsou zpracovávány mzdy a další legislativní povinnosti.

Základní funkce software pro talent management

 • Nábor zaměstnanců v souladu s klíčovými kompetencemi
 • Nástup a adaptace nového zaměstnance (onboarding)
 • Evidence zaměstnanců (Employee Data)
 • Evidence klíčových kompetencí, soulad se strategií
 • Správa a evidence popisů pracovních míst (Job Description Management)
 • Osobní plány rozvoje a kariéry (Career Development Planning)
 • Vzdělávání pracovníků (Learning Management)
 • Kompetenční model
 • Hodnocení a odměňování pracovníků (Compensation Management & Performance Appraisal)
 • Plánování pracovní síly (Workforce planning)
 • Personální analytika (HR analytics), vyhledávání talentů

Související podnikový software

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související oblasti řízení:

Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 02.08.2016
Má Vaše firma co nabídnout?
Lidé, kteří to umí