ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Talent management
Talent Management je personální strategie a řízení lidí zaměřené na vyhledávání, angažovanost a rozvoj talentovaných jednotlivců s klíčovými kompetencemi v souladu s potřebami organizace.

Talent Management je relativně nový pojem pro takovou personální strategii a řízení lidských zdrojů, které jsou zaměřené na vyhledávání a rozvoj talentovaných jednotlivců s klíčovými kompetencemi v souladu s potřebami organizace. Jeho cílem je také hledat v lidech možnosti rozvoje, osobního růstu a zvyšování jejich angažovanosti. Cílem řízení talentů je zajistit tým vysoce talentovaných, kvalifikovaných a angažovaných lidí, kteří významně přispívají k dosažení současných i budoucích požadavků organizace.

Co znamená Talent Management v praxi?

Naprosto zásadní částí talent managementu je soulad klíčových kompetencí pracovníků s obchodním modelem organizace a jejími strategickými cíli. Musí být založen na kompetenčním modelu organizace - klíčové kompetence lidí tedy musí odrážet ty schopnosti, znalosti a dovednosti, které jsou důležité pro úspěch v podnikání celé firmy. Důležitou součástí talent managementu je také vzdělávání a rozvoj zaměstnanců.

 • Nábor správných zaměstnanců, kteří mají správné klíčové kompetence a soulad s firemní kulturou
 • Rozvoj a vzdělávání nadaných pracovníků v klíčových kompetencích, posilování talentu
 • Vyhledávání talentů a inovačního potenciálu
 • Poskytování podpory talentům
 • Vysoká angažovanost pracovníků
 • Silné vůdcovství na všech úrovních řízení firmy, které podporuje principy talent managementu

Z těchto důvodů je nutné, aby byl talent management přirozenou součástí firemních procesů - zasahuje totiž jejich velkou část od personální strategie, náborové strategie, přes samotný nábor a adaptaci nových pracovníků, zahrnuje strategii odměňování, firemních benefitů, rozmisťování pracovníků, vůdcovství, nástupnictví až po systém vzdělávání, motivování, hodnocení, celou interní komunikaci a firemní kulturu. Talent management je úspěšný, pouze pokud prostupuje všechny procesy.

Kritické faktory úspěchu talent managementu jsou jak zapojení nejvyššího vedení organizace, správně definované klíčové kompetence, jejich napasování na lidi (mají naši talenti ty správné kompetence?) tak i schopnost jednotlivých lidí změnit své myšlení a chování.

Co patří mezi nejčastější přínosy talent managementu?

 • Zlepšení celkových ekonomických výsledků
 • Zlepšení kvality služeb nebo výrobků
 • Zvýšení atraktivnosti firmy jako zaměstnavatele
 • Spokojenější a výkonnější zaměstnanci, vyšší angažovanost, nižší fluktuace
 • Snížení nákladů na nábor a adaptaci nových zaměstnanců

Související pojmy a metody:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 10.08.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí