ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Styl řízení / styl vedení (Management style / Leadership style)
Styl řízení/styl vedení je pojem, který vyjadřuje charakteristický způsob provádění řídící práce manažerů ve vztahu k řízeným pracovníkům.

Styl řízení/styl vedení je pojem, který vyjadřuje charakteristický způsob provádění řídící práce manažerů ve vztahu k řízeným pracovníkům. Zřejmě nejfrekventovanější klasifikaci stylů řízení vypracoval Rensis Likert (Model 4S):

  • Exploativně autoritativní styl – komunikace shora dolů, žádná zpětná vazba, využívání strachu z trestu, důraz na metodu „biče“, rozhoduje manažer
  • Benevolentní autoritativní styl – komunikace shora dolů, malá zpětná vazba, využívání odměn, převaha metody „cukru“, rozhoduje manažer
  • Konzultativní styl – obousměrná komunikace, intenzivní zpětná vazba, rozhodnutí dělá manažer po konzultaci
  • Participativní styl – volná obousměrná komunikace, otevřenost ve zpětné vazbě, rozhodnutí jsou dělána skupinově

Rensis Likert předvídal i pátý styl, kdy se naprosto vytrácí formální autorita a uplatňuje se pouze neformální autorita. Pro hodnocení stylu řízení se rovněž používá tzv. manažerská mřížka (managerial grid).

Praktické využití stylů řízení: Každý manažer používá na základě své osobnosti, zkušeností, svého manažerského vzdělání a dalších okolností (např. charakter organizace, počet podřízených, úroveň vzdělání pracovníků) určitý styl řízení / styl vedených svých pracovníků. Styl řízení manažerů v konkrétní organizaci může být rovněž ovlivněn firemní kulturou a ovlivňuje klima na pracovišti. Nelze jednoznačně určit, který ze stylů vedení je nejvhodnější, protože pro každý typ organizace nebo situaci ve které se organizace nachází je vhodný jiný styl. Například v rámci krizového řízení musí být používány více autoritativní styly řízení.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 03.08.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí