ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Strategie (Strategy)
Strategie (Strategy) je označení pro dlouhodobý plán vytvořený k dosažení určitého cíle nebo cílů. Strategie je jedním z výstupů strategického řízení. V praxi se jedná zpravidla o formalizovaný dokument, který obsahuje popis prvních dvou fází strategického cyklu, tedy popis mise organizace, její vize a strategických cílů a harmonogramu jejich realizace.

Strategie (Strategy) je označení pro dlouhodobý plán vytvořený k dosažení určitého cíle nebo více cílů. Strategie je jedním z výstupů strategického řízení. Historicky se pojem strategie používal ve vojenství. Jedná se o slovo řeckého původu, které znamená „umění velet vojsku“. Strategie (a její odlišení od taktiky) svůj dnešní význam získala díky práci Carla von Clausewitze a zejména díky němu nabyla více politický, diplomatický a psychologický význam, který je typický i pro podnikovou praxi.

K čemu je strategie v praxi?

Strategie slouží jednak pro přenášení požadavků vlastníků na management organizace a jednak managementu organizace pro uspořádání, sjednocení a usměrnění chování a jednání všech lidí ve všech částech organizace. Strategie je výstupem strategického řízení - v praxi se jedná se zpravidla o formalizovaný dokument, který obsahuje popis prvních dvou fází strategického cyklu, tedy popis mise organizace, její vize a strategických cílů a harmonogramu jejich realizace.

V organizacích by měla existovat jedna hlavní strategie (někdy označována jako korporátní strategie, firemní, obchodní či globální ), která určuje celkové směřování organizace či podniku jako celku. Velké organizace dle svých potřeb dále pracují s hierarchií dalších podřízených strategií, jako jsou například:

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 08.02.2017

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí