ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Strategie řízení lidských zdrojů, Personální strategie (HR strategy)
Strategie řízení lidských zdrojů (Personální strategie) je dlouhodobý plán vytvořený k dosažení cílů v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů a lidského kapitálu v organizaci.

Strategie řízení lidských zdrojů nebo Personální strategie (anglicky HR strategy, Human Resource Strategy) je dlouhodobý plán vytvořený k dosažení cílů v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů a lidského kapitálu v organizaci. Personální strategie je jedním z výstupů strategického řízení v oblasti řízení lidí.

Co obsahuje a k čemu je strategie řízení lidských zdrojů?

Personální strategie je usměrňuje způsob rozvoje lidských zdrojů ve firmě v souladu s jejími celkovými potřebami. Umožní smysluplné plánování a řízení veškeré práce s lidskými zdroji, ovlivňuje celkové klima a kulturu organizace. Je klíčová zejména pro ty firmy, které jsou založené na znalostech a principech učící se organizace. Tedy pro takové, které vyžadují vysoce kvalifikované a zkušené pracovníky. Firmy si uvedomují, že rozvojem a posilováním svých lidských zdrojů zároveň rozvíjí a posilují svoji pozici na trhu. Investováním do svých zaměstnanců investují sami do sebe.

Personální strategie by tedy měla obsahovat minimálně tyto oblasti

  • Stanovuje celkový systém výběru pracovníků - definuje procesy, odpovědnosti a požadavky na získávání a výběr pracovníků
  • Definuje požadavky vzdělávání pracovníků a rozvoj kvalifikace, osobní rozvoj lidí
  • Stanovuje celkový systém rozvoje lidí (procesy, pravidla, odpovědnosti)
  • Definuje způsob řízení pracovního výkonu, motivování a odměňování lidí, sociální programy a zaměstnanecké benefity (Employee Benefits)
  • Definuje pracovní podmínky, pracovní vztahy a ovlivňuje způsob organizování vzdělávání

Strategie řízení lidských zdrojů obvykle navazuje na firemní strategii a obsahuje specifické cíle v oblasti personalistiky a harmonogramu jejich realizace - za pomoci projektů či dalších opatření a úkolů. Někdy může být součástí tvorby personální strategie také personální audit. Při tvorbě se rovněž používá celá řada analytických technik a metod, jako jsou SWOT analýza, VRIO analýza, PESTLE analýza a další.

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 01.05.2019

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí