ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co jsou Strategie ošetření, snižování rizik (Risk Mitigation Strategies)
Strategie ošetření neboli snižování rizik je termín označující různé způsoby, jak snížit dopady rizika. Riziku se lze vyhnout, lze ho přenést, eliminovat, sdílet nebo snížit na přijatelnou mez.

Strategie ošetření nebo snižování rizik (anglicky Risk mitigation strategies) jsou různé způsoby, jak dopady rizika snížit. Riziku se lze vyhnout, lze ho přenést, eliminovat, sdílet nebo snížit na přijatelnou mez. S existencí určitých rizik musíme vždy počítat a klíčovou otázkou je, jak lze to které riziko ošetřit tak, aby jeho dopady nebo pravděpodobnost toho, že nastane, byly minimální.

Co lze s riziky dělat? Jaké existují strategie?

  • Podstoupení nebo také retence rizika znamená, že neuděláme žádnou akci, protože pravděpodobnost nebo dopad rizika jsme schopni akceptovat - jednoduše řečeno to riskneme
  • Snížení, zmírnění či redukce rizika znamená, že pomocí opatření uděláme vše pro to, abychom odstranili jeho příčinu a riziko snížili na přijatelnou úroveň
  • Přenesení nebo přesunutí rizika znamená, že jej přeneseme na jiný subjekt nebo osobu. V praxi to znamená buď zřízení pojištění (přesun rizika na pojišťovnu) nebo přesun rizika na jinou firmu například pomocí outsourcingu
  • Vyhnutí se riziku znamená, že neuskutečníme záměr, tedy například nespustíme projekt nebo neuskutečníme obchod, a tím se riziku vyhneme

Kterou strategii pro snížení rizika zvolit?

Vhodnost použití konkrétní strategie musíme vždy posuzovat podle situace a podle pravděpodobnosti a dopadů konkrétního rizika a také podle toho, jaké máme reálné možnosti riziko ošetřit jiným způsobem. Například pokud na trhu neexistuje pojištění daného rizika, zcela logicky musíme tento způsob vyloučit a volíme jinou strategii. Každou z možností musíme umět použít ve vhodné situaci. Je nutné znovu zdůraznit, že pokud se nerozhodneme od svých záměrů odstoupit, žádné riziko nelze zcela odstranit. Vždy bude v nějaké míře existovat a jen my musíme posoudit, jestli je pro nás přijatelné nebo ne.

Související pojmy a metody:

Související standardy:

Související oblasti řízení:

Související software:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 02.03.2018

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí