ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Strategický cyklus (Strategic cycle)
Strategický cyklus se skládá se základních fází strategického řízení. Je to nekonečný kruh střídajících se fází.

Strategický cyklus (anglicky Strategic cycle) se skládá se základních fází strategického řízení. Je to jejich nekonečný kolotoč, který se neustále točí, lze říci že zhruba v 1-5 letém cyklu. Velmi často se točí dvou- nebo více rychlostně - firmy mívají dlouhodobou strategii a pak například v ročních cyklech tyto strategii vyhodnocují a přizpůsobují.

Jaké jsou fáze strategického cyklu?

Existuje mnoho přístupů a výkladů jaké jsou fáze strategického cyklu - vzhledem k tomu, že nejde o exiktní vědu je to pouze věcí názoru a postoje. Většina z nich se ale shoduje na zhruba čtyřech základních fázích:

  • Strategická analýza - která vyhodnocuje současný stav - vnější a vnitřní faktory a okolnosti
  • Formulace strategie - kde se zpracovávají vstupy z analýzy do strategických cílů a plánů jak se budou naplňovat
  • Realizace - naplňování strategie - kde se realizují plány a firma směřuje k naplňování své strategie
  • Přizpůsobení a zpětná vazba je průběžně součástí realizace - jednak dochází ke shromažďování podkladů pro strategickou analýzu a jednak dochází k nutným korekcím, které v průběhu realizace vyžadují různé okolnosti

K čemu je strategický cyklus dobrý?

Každá organizace, každá firma se v každém okamžiku nachází v některé z fází strategického cyklu. Také by se dalo s určitou nadsázkou říci, že se se v každém okamžiku nachází ve všech, protože jednotlivé fáze se prolínají - zejména realizační a zpětnovazebná fáze - to jsou z časového hlediska nejdelší.

Strategický cyklus dává určitou jistotu toho, že v průběhu období všichni ví, co platí (k jakým cílům v daný okamžik firma směřuje) a jednak dává základní rámec samotnému strategickému řízení.

Základní strategický cyklus

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 03.01.2017

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí