ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co jsou Strategické cíle (Strategic goals)
Strategické cíle jsou nejvyšší cíle organizace či jednotlivce. Strategické cíle jsou používány v rámci strategického řízení. Správně nastavené cíle organizace nejsou zaměřené pouze na jednu oblast (například zisk), ale jsou nastaveny jako vyvážené.

Strategické cíle (anglicky Strategic Goals) jsou nejvyšší cíle organizace či jednotlivce. Strategické cíle jsou používány v rámci strategického řízení. Správně nastavené strategické cíle nejsou zaměřené pouze na jednu metriku působení organizace (například jen na zisk zisk, ale jsou nastaveny jako vyvážené - (viz např. Balanced Scorecard), tedy tak, aby se vzájemně hlídaly a vyvažovaly. Aby splnění jednoho cíle nezpůsobovalo nerovnováhu jinde.

Strategické cíle v organizaci navazují na její poslání, formulovanou vizi. Strategické cíle nutně nemusí splňovat podmínky a principy SMART (nemusí být konkrétní, měřitelné, dosažitelné, realistické a časově dosažitelné), pokud jsou rozpadnuty dále na tzv. specifické cíle - ty určují směřování v jednotlivých oblastech. Strategické cíle tedy mohou být širší, vágní - zatímco specifické cíle už musí být konkrétní.

Firma musí mít několik málo hlavních strategických cílů, které budou určovat její hlavní směr - tedy zejména obchodní směřování - co produkovat, jak se odlišit od konkurence, komu, jak a kam dodávat.

Ty jsou tedy následně upřesněny pomocí specifických cílů, kterých je přirozeně více.

Proč organizace potřebuje mít strategické cíle?

Strategické cíle organizace jsou klíčové pro upřesnění její vize, kterou konkretizují a zpřesňují. Strategické cíle organizace definuje zpravidla její vlastník či nejvyšší management (top management), který je zároveň odpovědný za jejich dosažení. Strategické cíle konkretizují vizi a pomáhají manažerům řídit a motivovat pracovníky na úrovni celé organizace.

Co jsou strategické cíle

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 28.04.2019

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí