ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Státní správa (State administration)
Státní správa je částí veřejné správy vykonávané státem, respektive jeho orgány (státními orgány) nebo orgány, na které stát výkon státní správy přenesl (orgány vykonávající státní správu v přenesené působnosti).

Státní správa (Public Administration) je částí veřejné správy vykonávané státem, respektive jeho orgány (státními orgány) nebo orgány, na které stát výkon státní správy přenesl (orgány vykonávající státní správu v přenesené působnosti).

Klíčovými orgány státní správy jsou ústřední orgány státní správy, které se dělí na:

 • Ministerstva - v čele stojí ministr, který je členem vlády
 • Další orgány ústřední státní správy - jejich vedoucí pracovník není členem vlády

Státní správu v přenesené působnosti vykonávají:

 • Kraje, resp. krajské úřady
 • Obce s rozšířenou působností, resp. jejich obecní úřady
 • Obce s pověřeným obecním úřadem
 • Obce

Rozsah přenesené působnosti je vymezen příslušnými zákony.

Související právní předpisy:

 • Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
 • Zákon č.128/2000 Sb., o obcích
 • Zákon č.129/2000 Sb., o krajích
 • Zákon č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Česká republika je členskou zemí Evropské unie, řídí se její politikou a právními předpisy.

Související pojmy a metody:

Související odvětví / sektor:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 05.06.2019

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí