ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Statistika (Statistics)
Statistika je obor, zabývající se sběrem, zpracováním a analýzou dat.

Statistika (anglicky Statistics) je obor, zabývající se sběrem, zpracováním a analýzou dat. Pojem se též používá pro označení souboru dat jako výsledku statistické analýzy (viz Statistika). Statistika se zabývá pouze hromadnými jevy (výsledky hromadných pozorování), jevy jedinečné do svého zkoumání nezahrnuje.

K čemu je dobrá statistika v praxi? Kde se používá?

Statistika zkoumá reálná data a s pomocí teorie pravděpodobnosti se snaží tato data popisovat. Její praktické využití je v mnoha oborech, od ekonomie až po strategické řízení. Statistické výsledky například pomáhají na základě dat z minulosti lépe odhadovat budoucí vývoj - lépe plánovat nebo odhalovat chyby, což využívá celá řada metod v řízení rizik či řízení bezpečnosti.

Základní pojmy ve statistice

 • Časové řady
 • Četnost
 • Chyba
 • Korelace
 • Kvantil
 • Náhodný vektor
 • Nulová hypotéza
 • Medián (Median)
 • Modus
 • Náhodný vektor
 • Odhad
 • Průměr
 • Pravděpodobnost
 • Rozložení četnosti
 • Regrese
 • Rozptyl
 • Rozložení pravděpodobnosti
 • Směrodatná odchylka
 • Statistická jednotka
 • Statistický soubor
 • Významnost

Související pojmy a metody:

Související vědní disciplíny:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 29.05.2017

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí