ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Stát (State)
Stát je organizační jednotka lidské společnosti vymezená územím a vlastní identitou. Na svém území stát vytváří a uplatňuje zákony a poskytuje svým občanům veřejné služby.

Stát (anglicky State) je pojem politologie, ekonomie, sociologie, práva i běžného jazyka, který označuje organizační jednotku lidské společnosti a instituci i organizaci, která je vymezována typicky:

  • Státní mocí, suverenitou a státními symboly
  • Tvorbou práva a jeho uplatňováním
  • Státním územím (princip teritoriality) a státním občanstvím (princip personality)

Pozn: Existuje rozdíl mezi pojmy stát a země (country). Pojem země se používá pro území obývané lidmi, která má vlastní identitu. Země (country) je někdy rovna státu (např. Česká republika je země i stát), někdy může být částí státu jindy naopak (např. Spojené státy americké či Spojené království jsou země složené z jednotlivých států)

Různé teorie na vznik státu se v uvedených vědních oborech velmi liší.

Obecně lze říci, že historicky státy vznikaly a vznikají z potřeby organizovat společnost a udržovat v ní homeostázu (rovnováhu). První státy vznikaly na základě moci měst, tzv. městské státy. Později došlo k rozšiřování území. V tomto pojetí je stát nástrojem společnosti, jejíž členové se postupně dohodli, že instituce typu státu je pro ně potřebná a vzdali se části své suverenity a delegovali ji na stát jako veřejnou moc. A to výměnou za služby, které jim stát poskytuje - vnější a vnitřní bezpečnost, právo a spravedlnost, vytváření pravidel apod.

Samozřejmě ve skutečnosti tento proces probíhal postupně a současné státy na sebe postupně nabalily obrovské množství funkcí a je často diskutovanou otázkou, nakolik je zvládají všechny efektivně, účelně a hospodárně realizovat a zda by je nezvládly lépe jiné instituce (např. rodina, obec, neziskový sektor atd.).

Nicméně v současnosti se debata nevede o smyslu existence státu jako takového, protože jiná podobná instituce jednoduše neexistuje. Ale debata se samozřejmě vede o správném a optimálním rozsahu funkcí a služeb státu - a zde se názory velmi liší.

Související pojmy a metody:

Související odvětví / sektor:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Další informace a zdroje (Mezinárodní)
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 01.12.2015

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí