ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Vše
  • Znalosti
  • Akce
  • Lidé
  • Zaměstnání
  • Společnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Standardy a normy v managementu

PRINCE2 Foundation
školení firmy POTIFOB s.r.o.

Místo konání:

Praha, Brno, Bratislava

PRINCE2 Foundation je třídenní certifikační kurz projektového managementu tvořený vyváženou směsí teorie a praktických cvičení.
Naše společnost POTIFOB, s.r.o. je akreditovaná tréninková organizace - ATO PRINCE2. Kurzy vedou naši vlastní akreditovaní trenéři PRINCE2.

Cíl školení:

Kurz projektového řízení PRINCE2 Foundation pokrývá základy metodiky PRINCE2. Jeho cílem je objasnit účastníkům filozofii, na níž je PRINCE2 postavena a připravit je na mezinárodní certifikační zkoušku APMG PRINCE2 Foundation. Poskytuje také teoretický základ pro vyšší úroveň kurzu i certifikace projektového řízení - PRINCE2 Practitioner.

Kde se registrovat:

http://www.potifob.cz/kalendar

Metodika:

Školení probíhá tři dny formou interaktivního výkladu lektora a skupinových cvičení účastníků.

Obsah školení:

PRINCE2 Foundation je třídenní certifikační kurz projektového managementu tvořený vyváženou směsí teorie a praktických cvičení. Klíčovým prvkem kurzu je procesní model PRINCE2, vysvětlení jeho stavby, propojení projektových aktivit i rolí a řídících produktů (dokumentů). Na konci kurzu účastníci absolvují mezinárodní certifikační zkoušku PRINCE2 Foundation (zájemci o absolvování zkoušky PRINCE2 Practitioner musí nejprve složit zkoušku PRINCE2 Foundation).

Kurz PRINCE2 Foundation Vám dá odpověď na následující otázky:

- Jaké jsou přínosy a principy metodiky projektového řízení PRINCE2?
- Co potřebujete na rozběh projektu a jak vybudovat jeho organizaci podle PRINCE2 - tak, aby byli jasně rozděleny a efektivně vyváženy role a odpovědnosti?
- Jak se rozděluje práce mezi projektový výbor, projektového manažera a ostatní členy řídícího týmu projektu?
- Jak se projekt rozděluje na řídící etapy (management stages) a jak se řídí jednotlivé etapy?
- Jak si projektový manažer zajišťuje informovanost o postupu prací?
- Jak týmoví manažeři předávají vytvořené produkty projektovému manažerovi?
- Jak projektový manažer řídí problémy (issues) a rizika?
- Jak projektový manažer komunikuje s projektovým výborem?
- Co je řízení podle výjimek a jak ho využívat při řízení projektu podle PRINCE2?
- Co musí projektový manažer udělat při přípravě uzavření projektu v souladu s principy PRINCE2?
- Jak může projektový výbor uzavřít projekt běžným způsobem a předčasně?

Určeno pro:

Tento kurz je vhodný pro projektové manažery, vedoucí týmů, projektové koordinátory, analytiky, pracovníky zabezpečování kvality a všechny, kteří:

- řídí projekty nebo se na nich podílejí
- chtějí poznat metodiku PRINCE2
- chtějí získat celosvětově uznávaný certifikát potvrzující jejich znalosti
  projektového řízení podle PRINCE2

Harmonogram školení:

1.den
Témata Organizace a Obchodní případ, legenda procesních diagramů,
procesy Zahájení projektu, Směřování projektu a Nastavení projektu, domácí úkol

2. den
Témata Kvalita, Plány, Riziko, procesy Kontrola etapy a Řízení dodání produktu, domácí úkol

3. den
Témata Změna a Postup (Progres), procesy Řízení přechodu mezi etapami a Ukončení projektu, přizpůsobování PRINCE2.
Odpoledne se píše certifikační zkouška PRINCE2 Foundation.

Školitelé:

Ing. Štefan Ondek, PMP, APMG akreditovaný trenér PRINCE2 (PRINCE2 Approved Trainer), http://www.linkedin.com/in/stefanondek

Reference (0)

Zajišťuje: POTIFOB