ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co jsou Standardy a normy v managementu
Normy a standardy v managementu jsou závazná pravidla, požadavky, či měřítka chování lidí v procesech nebo požadavky na vlastnosti produktů. Představují společnou dohodu o vlastnostech produktů (výrobků, služeb), průběhu procesů či chování lidí s cílem sladění či zaručení jejich určitých stejných vlastností, stejného chování či stejného způsobu řízení.

Normy a standardy jsou závazná pravidla, požadavky, či měřítka chování lidí v procesech nebo požadavky na vlastnosti produktů. Představují společnou dohodu o vlastnostech produktů, výrobků, služeb, průběhu procesů či chování lidí s cílem sladění či zaručení jejich určitých stejných vlastností, stejného chování či stejného způsobu řízení. Cílem a účelem je tedy standardizace, kompatibilita a interoperabilita. Normy mohou být psané i nepsané (formalizované), normy se mohou dělit na technické a netechnické a mají různou míru závaznosti a různý rozsah platnosti. Technické standardy se podle šíře společné dohody a tedy i dopadu na organizaci dělí na:

 • Podnikové normy a standardy  - jedná se o společnou dohodu uvnitř podniku či organizace, příkladem jsou různé směrnice
 • De-facto standardy – jedná se o standardy běžně používané a uznávané odbornou komunitou (například ITIL, RFC)
 • De-jure standardy – jedná se o standardy definované nějakým zákonem
 • Oborové standardy – jsou definovány nějakým oborovým orgánem (například webové standardy W3C, účetní standardy, oceňovací standardy)
 • Národní standardy a normy – jsou definované a přijaté příslušným národním úřadem (např. DIN, ANSI, BS, ČSN, ..)
 • Mezinárodní standardy a normy – jsou mezinárodně platné a uznávané, zejména mezinárodní normy ISO, evropské normy EN

Kromě vyjmenovaných typů technických norem a standardů se tento pojem používá v organizacích jako:

K čemu jsou normy a standardy v managementu?

Pomocí norem a standardů se stanovují a vynucují společné vlastnosti, tvar, chování a postupy práce, definuje se nepodkročitelný standard nebo se hodnotí přijatelnost, obvyklost nebo stav procesů či produktů. Normy se tedy používají k popisu referenčních hodnot, chování nebo vlastností. Představují  předpis, měřítko, správnou míru něčeho obvyklého, očekávaného či přiměřeného. Hlavní přínosy norem a standardů:

 • Sjednocení požadavků na vlastnosti a snížení rozmanitosti produktů a procesů (tzv. standardizace)
 • Ochrana zákazníků díky zvyšování kvality či stanovení nepodkročitelných standardů kvality
 • Zlepšení komunikace a výměny mezi podniky v mezinárodním měřítku (kompatibilita a interoperabilita)
 • Sjednocení komunikace mezi podniky (sjednocení pojmů, symbolů a kódů) 

Z hlediska řízení jsou důležité mezinárodní normy ISO, evropské normy ENnárodní normy, oborové či technické normy a standardy (IEC, ANSI) a různé podnikové normy. Důležité jsou rovněž závazné standardy, například účetní, stavební, webové (webové standardy, jako např. XML, HTML určuje konsorcium W3C), či standardy služeb.

Se standardem je obvykle spojena certifikace opravňující používat značku daného standardu. Certifikace slouží například zákazníkům jako mezinárodně platný důkaz o spolehlivosti a důvěryhodnosti dodavatele, výrobku nebo služby.

Důležité normy a standardy v managementu (používané v oblasti řízení nebo fungování organizací) jsou následující:

Existují standardy komunitně uznávané a široce používané (de-facto standardy):

 • BPMN (de facto standard pro modelování procesů)
 • ITIL (de facto standard pro řízení ICT procesů)
 • PMBOK (de facto standard pro řízení projektů)
 • PRINCE2 (de facto standard pro řízení projektů)

Související pojmy a metody:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 13.03.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí