ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Správa klíčů (Key administration)
Správa klíčů zahrnuje zejména evidenci přidělených klíčů, zámků a celý proces přidělování a odebírání klíčů.

Správa klíčů (anglicky Key administration, Key management) zahrnuje zejména evidenci přidělených klíčů, zámků a celý proces přidělování a odebírání klíčů. Může se jednat i o elektronické alternativy jako jsou vstupní karty, kódové vstupy a podobně.

Proč potřebujeme správu klíčů?

Naprostá většina zaměstnanců a pracovníků potřebuje klíče k výkonu svého zaměstnání, respektive k tomu, aby se dostali na své pracoviště nebo na místa kde vykonávají práci a do kterých mají na základě své pracovní náplně oprávnění vstupovat a nebo přistupovat. Jestliže je něco zamčeno, lze to považovat za chráněný prostor, do kterého je nežádoucí, aby vstupovaly neoprávněné osoby - tedy osoby bez klíče. K zabránění vstupu či přístupu neoprávněných osob slouží mechanické nebo elektromechanické zábrany - typicky různé druhy dveří, dvířek, závor, vrat a podobně. K jejich otevření složí právě klíče nebo jejich další alternativy jako jsou již zmíněné vstupní karty a podobně.

Klíče jako oprávnění, které je nutné evidovat a řídit

Klíč je tedy oprávnění a jako takové vzniká na základě pracovní náplně. Pracovníci dostanou buď klíč (osobní, přidělený jedné osobě) při nástupu na své pracovní místo nebo při změně pracovního zařazení. Přidělování a odebírání klíčů tedy musí probíhat v souladu s pracovním zařazením zaměstnance a měl by to být řízený proces. Přidělování nebo předávání klíčů může být také průběžné - například pro strážní služby nebo klíče od vozidel, které si předávají jednotlivé směny - pak je třeba tyto skutečnosti vést v záznamové knize klíčů.

Ztráta nebo zneužití klíče je problém

Ztráta klíče je problém. V jazyce firemní bezpečnosti to znamená bezpečnostní incident, u kterého je třeba posoudit, do jaké míry může ohrozit bezpečnost vstupu do chráněných prostor. Za většiny okolností je ztráta klíče větší problém, než je ztráta hesla nebo vstupní karty, protože heslo lze změnit, vstupní kartu lze zablokovat, ale vzhledem k mechanické povaze klíče (a zámku) s tím nelze dělat nic jiného než buď ztrátu akceptovat (a akceptovat riziko, že klíč bude zneužitý) nebo vyměnit zámek a s ním i všechny klíče. To může být nákladné a problém je to o to větší, když dojde ke ztrátě hlavního nebo dokonce generálního klíče. Pak se mohou náklady na výměnu zámků pohybovat v šesti cifrách.

Co zahrnuje správa a evidence klíčů?

Podívejte se na doporučené řešení

Správa klíčů tedy musí podchytit minimálně:

  • přidělení správného klíče správnému pracovníkovi (na základě jeho pracovního zařazení)
  • auditovatelnou stopu o přidělení či odebrání
  • evidenci nemovitého majetku, ke kterému se klíče vztahují (místnosti, dveře, skříně atd.)
  • základní procesy bezpečnostních incidentů

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 04.09.2018

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená