ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je SPACE analýza (SPACE Analysis)
SPACE analýza je analytická technika, která se používá ve strategickém řízení a plánování. Analýza umožňuje vytvořit si představu o vhodné podnikatelské strategii pro daný podnik. Analýza hodnotí vnitřní a vnější prostředí a umožňuje navrhnout vhodnou strategii.

SPACE analýza je analytická technika, která se používá ve strategickém řízení a plánování. SPACE je akronym z  Strategic Position and ACtion Evaluation, nepřekládá se. Analýza umožňuje vytvořit si představu o vhodné podnikatelské strategii pro daný podnik. Analýza hodnotí vnitřní a vnější prostředí a umožňuje navrhnout vhodnou strategii.

Analýza popisuje vnější prostředí pomocí dvou kritérií:

 • Stabilita prostředí (SP) - je ovlivňována následujícími dílčími faktory: technologické změny, míra inflace, proměnlivost poptávky, cenové rozpětí konkurenčních výrobků, cenová elasticita poptávky, tlak ze strany substitutů
 • Přitažlivost odvětví (PO) - je ovlivňována následujícími dílčími faktory: růstový potenciál, ziskový potenciál, finanční stabilita, využití zdrojů, složitost vstupu do odvětví, produktivita práce, využití kapacit, vyjednávací síla výrobců

Vnitřní prostředí je popsáno také dvěma kritérii:

 • Konkurenční výhoda (KV) - je ovlivňována následujícími faktory: podíl na trhu, kvalita produktů, životní cyklus výrobků, inovační cyklus, loajalita zákazníků, vertikální integrace
 • Finanční síla (FS) - je ovlivňována následujícími ukazateli: návratnost investic, likvidita, míra zadlužení, požadovaný versus disponibilní kapitál, cash flow, obrat zásob

Jak se použít SPACE analýzu v praxi?

Podle uvedeného vzoru ve strategickém řízení. Týká se klíčových rozhodnutí, která dělá CEO a vrcholové vedení organizace.

Postup vyhodnocení:

 • Pro každý dílčí faktor v každém kritériu je přiřazena hodnota 0-6 (pro KV a SP 0 až -6).
 • Pro každé kritérium je hodnota celkového faktoru vyjádřena průměrem z dílčích faktorů.
 • Hodnoty faktorů se zanáší do grafu na příslušné osy (viz obrázek).
 • V tom kvadrantu, kde je největší část plochy výsledného čtyřúhelníku je vhodná varianta strategického chování podniku.

SPACE analýza

Strategické postavení podniku a varianty strategického chování jsou následující:

 • Agresivní postavení - atraktivní a relativně stabilní odvětví, podnik má konkurenční výhodu a může si ji chránit; kritickým faktorem je možný vstup nových konkurentů do odvětví; lze uvažovat o nových akvizicích, zvyšování podílu na trhu a soustředění se na konkurenceschopné výrobky
 • Konkurenční postavení - atraktivní a relativně nestabilní prostředí, podnik má jistou konkurenční výhodu; kritický faktor je finanční síla podniku - podnik by měl hledat způsob jejího upevnění; řešením je možnost spojení s jiným podnikem, zvyšování hospodárnosti výroby a posilování hotovostních toků
 • Konzervativní postavení - stabilní odvětví s nízkou mírou růstu a finančně stabilní podnik; kritický faktor je konkurenceschopnost výrobků; podnik by měl chránit své úspěšné výrobky, vyvíjet nové a uvažovat o možnostech pronikání do atraktivnějších odvětví a snižovat náklady
 • Defenzivní postavení - neatraktivní odvětví, podniku chybí konkurenceschopné výrobky i finanční prostředky; kritický faktor je konkurenceschopnost; podnik by měl snižovat náklady, omezovat investice a zvážit odchod z daného odvětví

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 11.12.2018

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí