ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je SOX (Sarbanes-Oxley Act)
SOX (Sarbanes-Oxley Act) je americký zákon, pojmenovaný po navrhovatelích, Paulu Sarbanesovi a Michaelu G. Oxleym, který stanovuje povinnosti a odpovědnosti podnikovým manažerům a dále podnikovým právníkům, účetním a auditorům.

SOX (Sarbanes-Oxley Act), používá se obvykle zkratka SOX nebo celý anglický název Sarbanes-Oxley Act je americký zákon, pojmenovaný po navrhovatelích, Paulu Sarbanesovi a Michaelu G. Oxleym, který stanovuje povinnosti a odpovědnosti podnikovým manažerům a dále podnikovým právníkům, účetním a auditorům. Zákon SOX je reakcí na pád společností Enron a WorldCom, a přestože se jedná o americký zákon, jeho vliv přesahuje hranice USA. Kromě amerických akciových společností se jím řídí všechny firmy, které obchodují na amerických kapitálových trzích a také všechny firmy, jejichž akcie drží více než 300 amerických rezidentů. Sarbanes-Oxley Act vstoupil v platnost v roce 2002 s cílem snížit rizika a příčiny vzniku finančních problémů, finančních podvodů a hospodářské kriminality v podnicích a zvýšit důvěru investorů v publikované výsledky firem obchodovaných na americkém akciovém trhu. SOX je připravený americkou neziskovou společností PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board) a je veřejností vnímán velmi kontroverzně (jeho přínosy vs. vyvolané náklady v podnicích).

K čemu je SOX v praxi?

Sarbanes Oxley Act de-facto zavádí do podniků kontrolní mechanismy, které jsou nadstavbou nad systémy řízení jakosti, zejména ISO 9001 Systém managementu kvality a které jsou zaměřeny na transparentnost a přesnost účetnictví a finančních výkazů. SOX zpřísňuje kontrolní procesy a ukládá manažerům odpovědnost vytvořit, udržovat a vyhodnocovat vnitřní kontrolní systém a vyvozuje přímou odpovědnost za správnost finančních výkazů.

SOX zpřísňuje interní kontrolní procesy ve firmách, což přináší na jedné straně zvýšené náklady na kontrolní procesy, ale na straně druhé přináší odstranění duplicit, jejich optimalizaci, či dokonce reengineering, což v praxi dopadá také na zlepšení fungování celého informačního systému podniku. Zvýšení nákladů na vnitřní kontrolu je nejcitelnější pro firmy s výnosy do 100 mil USD. Dalším praktickým dopadem je zvýšení osobní odpovědnosti manažerů na všech úrovních řízení. Dalším vedlejším pozitivním efektem SOX je to, že ze svého principu pomáhá dosahovat souladu s ISO normami, zejména:

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 20.08.2015

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí