ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je SOP (Standard Operating Procedure) Standardní pracovní postup
Standardní pracovní postupy (SOP) jsou detailně popsané instrukce a postup provádění úkonů a činností s cílem dosáhnout správného a stejného výsledku.

Standardní pracovní postupy (anglicky SOP, Standard Operating Procedures) jsou detailně popsané instrukce a postup provádění úkonů a činností s cílem dosáhnout správného a stejného výsledku.

Standarní pracovní postupy jsou součástí řídicí dokumentace v organizaci. Pomocí nich organizace řídí a usměrňuje svoje procesy a fungování.

Co to je SOP a na co klade důraz?

Důvod zavedení standardní pracovních postupů je to, se stejné věci, stejné procesy prováděly pořád stejně bez ohledu na to, kdo je provádí. Kladou důraz na správné a stejné pořadí kroků, posloupnost jednotlivých činností. Výhoda stejných postupů je v tom, že každý člen týmu přesně ví, co může v každé situaci od ostatních očekávat a zároveň každý z pracovníků ví co mě dělat aniž by mu to musel kdokoliv další vysvětlovat. Další výhody rutinního postupu díky stejným pracovním postupům je v tom, že lidé mají kapacitu na řešení výjimečných a neobvyklých situací. Celkově jednotné pracovní postupy přispívají ke stejným výsledkům práce.

Kde se SOP nejvíce používají?

SOP existují v mnoha oborech (letectví, medicína, armáda) všude tam, kde je možné popsat proces nebo posloupnost činností nějakou dobrou praxí. Nejvíce se používají tam, kde jde o lidské životy. Pomáhají snížit riziko toho, že se na něco důležitého zapomene (například příprava na operaci, příprav na vzlet letadla).

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 21.09.2020

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená