ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co jsou Softwarové licence
Softwarová licence je oprávnění používat určitý software.

Softwarová licence (anglicky Software License) je oprávnění používat určitý software. Je to právo užití, které vám dává autor nebo distributor software. Může vám ho dát bezúplatně nebo za úplatu, na dobu neurčitou nebo dočasně. Softwarovým produktem se rozumí nejen vlastní počítačový program, ale může to být i doprovodná dokumentace, data a případně další příslušenství.

Co znamená softwarová licence v praxi a jak ji získám?

Pokud kupujete nějaký software, ve skutečnosti nekupujete software samotný (přestože se to tak zjednodušeně říká) ale ve skutečnosti získáváte licenci, tedy právo software používat. Program samotný, jeho zdrojový kód, tedy duševní obsah zůstává majetkem autora (výrobce). Toto vaše právo software používat je stvzeno licenční smlouvou nebo ujednáním, které buď fyzicky podepíšete nebo potvrdíte, že s ním souhlasíte (například zašrtnutím licenčních podmínek tzv. EULA nebo všeobecných obchodních podmínek. Jinými slovy podstatné není CDčko, na kterém je například software nahraný, ale práve licence - tedy nehmotný majetek, duševní vlastnictví autora.

Obvykle platí, že licenci nemůžete bez svolení autora dále šířit, prodávat nebo pronajímat. Tato práva může autor udělit ale musí být součástí smlouvy nebo obchodních podmínek. Podobně může být právo užití omezeno na určitý region či stát, na určité typy zařízení (např pouze pro telefon) a může být omezeno časově.

Software získáte na instalačním médiu (CD, flash kartě) nebo máte možnost si instalační soubor stáhnout z internetu, či nějakého aplikačního tržiště (např. Appstore, Play Market). Máte právo software naistalovat na váš počítač, tablet, telefon nebo server. V případě webové aplikace to ale neplatí - nic si nestahujete, nic neinstalujete, ale využíváte funkce webové aplikace prostřednictvím webového prohlížeče. Součástí dodávky a vašeho práva užití mohou být také data, manuál nebo školení jak software používat.

Vlastnit či nevlastnit?

Pokud kupujete “software v krabici”, tedy typicky na CDčku, tak zároveň s právem užití máte i vlastnické právo. Software ve stavu a ve verzi, ve které jste ho koupili je váš do konce vašeho nebo jeho života, i kdyby už byl zastaralý nebo nešel spustit na nové verzi operačního systému, je pořád váš. Mát právo užívat si takový software navěky. Pokud ale kupujete software jako službu (SaaS), tak software nevlastníte, máte ho jen “pronajatý” - vaše právo užití je omezeno na dobu určitou, obvykle dokud platíte předplatné.

Jaké typy softwarových licencí existují? S jakými pojmy se setkáte nejčastěji?

  • OEM software - je software, který je nabízený pouze současně s hardware a máte právo ho užívat pouze na tomto hardware
  • Freeware - je software který máte právo užívat zdarma
  • Adware - je software, který máte právo užívat, pokud si necháte naistalovat také jiný software, který je k němu přidaný
  • Shareware - je software, kde je právo, respektive funkcionalita produktu nějak omezena
  • Trial - je období, kdy máte právo používat program k vyzkoušení (nejčastěji neomezenou funkcionalitu software) program má časově omezenou licenci
  • Demo - je nějak omezená omezená verze software, podobné trialu, shareware
  • Public domain - je právo volně upravovat a šířit takto označený software, protože se jeho tvůrci dobrovolně vzdali svých autorských práv
  • GNU GPL - jde o obecně veřejnou licenci, máte právo šířit software pouze za splnění licenčních podmínek
  • Opensource licence - zde máte právo upravovat nebo rozšiřovat zdrojové kódy software, protože je máte k dispozici
  • SaaS licence - licence (právo užití) je udělěno po určitou, je to vlastně pronájem, software nevlastníte ale máte právo jej používat

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Další informace a zdroje (Mezinárodní)
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 22.01.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí