ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Co je Software pro správu IT majetku (IT Asset management Software)
Software správu IT majetku je podnikový software, který slouží pro vedení informací o software a hardware v organizaci a usnadňuje jejich správu.

Software správu IT majetku (anglicky IT Asset Management Software) je podnikový software, který slouží pro vedení informací o software a hardware v organizaci a usnadňuje jejich správu. Pomáhá vést nejen evidenci informačních technologií, ale také dodavatelských smluv, kontraktů nebo spravovat licence k zakoupenému software a to i pokud je formou služby (SaaS). Mezi pokročilé funkce patří monitoring IT infrastruktury a automatické hlášení závad nebo problémů.

IT Asset management je často postaven na základech metodiky ITIL.

Základní funkce a vlastnosti software pro správu IT majetku

 • Evidence hardware
 • Evidence firemního software, inventura majetku
 • Správa licencí k software (smlouvy, hlídání expirací licencí)
 • Softwarový audit (inventarizace softwaru)
 • Monitoring provozu IT infrastruktury (sledování provozu počítačů, serverů, sítí)
 • Evidence vazeb (na jakém hardware je instalovaný jaký software)
 • IT helpdesk, ticketing - sběr požadavků
 • Provozní deník IT infrastruktury (IT Asset Tracking) - evidence aktivit údržby na IT infrastruktuře - plánované i neplánované údržbové aktivity
 • Řízení údržby IT infrastruktury
 • Plány pravidelné údržby IT infrastruktury
 • Preventivní údržba IT infrastruktury (IT Assets Preventive Maintenance)
 • Hlídání termínů a upomínání
 • Hlídání shody (Compliance Management)
 • Evidence smluv k hardware a software
 • IT service management (ITSM)
 • Ukládání souvisejících dokumentů
 • Fakturace a vyúčtování servisních úkonů k IT infrastruktuře
 • Evidence oprávnění a přístupů (hesla, klíče, zámky)

Související podnikový software

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 14.11.2015
Má Vaše firma co nabídnout?
Lidé, kteří to umí