ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Co je Software pro řízení rizik (Risk Management Software)
Software pro řízení rizik je podnikový software, který slouží pro řízení rizik, tedy jejich evidenci, ohodnocení, audit, zhodnocení dopadů rizik a případně shodu s požadavky legislativy.

Software pro řízení rizik (anglicky Risk Management Software) je podnikový software, který slouží pro řízení rizik, tedy jejich evidenci, ohodnocení, audit, zhodnocení dopadů rizik a případně shodu s požadavky legislativy. Může se jednat o celou řadu rizik, jako jsou provozní, finanční, projektová, environmentální, ekologická, přírodní katastrofy, tržní rizika atak podobně. Software by měl napříč firmou pomáhat s jejich identifikací, ohodnocením, analýzou, s nastavením a řízením opatření k jednotlivým rizikům, s přiřazením odpovědným osobám a případně také pomáhat interními auditu s jejich prověřováním.

Pokročilejší funkce software pro řízení rizik mohou pomáhat také s identifikací povinností, které vyplývají z legislativy (například v oblasti financí - Sarbanes Oxley nebo v oblasti životního prostředí).

Základní funkce a vlastnosti software pro řízení rizik

 • Evidence rizik, katalog rizik (Provozní rizika, projektová rizika, finanční rizika, bezpečnostní rizika, IT rizika)
 • Zhodnocení rizik - mapa rizik (Risk Assessment, Risk matrix)
 • Analýza rizik
 • Tvorba a řízení opatření k jednotlivým rizikům
 • Úkoly a opatření k rizikům
 • Řízení shody s legislativou (Compliance Management)
 • Incident Management
 • Mapa odpovědnosti za rizika (Risk Responsibility Matrix)
 • Udržitelnost podnikání (Business Continuity)
 • Corporate Governance
 • Interní audit

Související podnikový software

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 14.11.2015
Má Vaše firma co nabídnout?
Lidé, kteří to umí