ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Co je Software pro evidenci smluv (Contract Management Software)
Software pro evidenci smluv je podnikový software, který slouží pro vedení evidence smluv, jejich souvislostí, vyhledávání smluv a hlídání termínů a dalších povinností ze smluv vyplívajících.

Software pro evidenci smluv (anglicky Contract Management Software) je podnikový software, který slouží pro vedení evidence smluv, jejich souvislostí, vyhledávání smluv a hlídání termínů a dalších povinností ze smluv vyplývajících. Pomáhá řídit, ukládat a vyhledávat různé typy smluv, jako jsou smlouvy se zákazníky, smlouvy s dodavateli, ale také například pracovní smlouvy. Bývá často spojen s dalšími podnikovými aplikacemi, protože potřebuje využívat evidenci firem a kontaktních osob. Usnadňuje vyhledávání smluv podle různých kritérií, dodatků smluv, hlídání termínů a podobně.

Software může sloužit pro celý životní cyklus smlouvy, tedy včetně přípravy smlouvy, jednání s protistranou až po podpis smlouvy, ale zejména pro evidenci, vyhledávání, vedení všech souvislostí smluv na odpovědné pracovníky či na zakázky. Jedna z nejpodstatnějších vlastností je hlídání důležitých termínů a či jiných povinností, které vyplývají ze smluv. Někde je součástí takového software také scanování smluv z listinné podoby do jejich plně elektronické verze (scanování smluv a jejich převod na text).

Základní funkce a vlastnosti software pro evidenci smluv

 • Evidence smluv a jejich základních údajů
 • Vzory smluv (Contract templates)
 • Hlídání termínů a upomínání, hlídání termínů a upomínání
 • Evidence souvislostí smluv
 • Evidence souvislostí smluv
 • Full textové vyhledávání
 • Digitální podpis
 • Schvalovací workflow
 • Scanování smluv a převod do digitální podoby
 • Vyhledávání smluv podle různých kritérií
 • Hlídání záručních termínů
 • Ukládání souvisejících dokumentů
 • Platební kalendář
 • Evidence návazností smluv
 • Kontrola shody (Compliance Management)
 • Společná práce nad smlouvou (Contract Drafting)
 • Verzování smluv
 • Ukládání příloh (Document Management)

Související podnikový software

Související pojmy a metody:

 • Licenční smlouva
 • Mandátní smlouva
 • Pojistná smlouva
 • Pracovní smlouva
 • Smlouva (Contract)
 • Smlouva o obchodním zastoupení
 • Workflow
 • Zprostředkovatelská smlouva
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 14.11.2015
Má Vaše firma co nabídnout?
Lidé, kteří to umí