ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je SaaS (Software as a Service)
SaaS (Software as a Service) je způsob poskytování licencí software, při kterém zákazník nekupuje licenci software, ale používá jej formou služby. Zjednodušeně jde o pronájem software.

SaaS (Software as a Service) v překladu software jako služba obvykle se používá jen anglická zkratka SaaS. Je to způsob poskytování licencí formou služby. Někdy se jako SaaS označují všechny cloudové aplikace, ale SaaS je především cenový model. Může být tedy použit o pro platby tzv. on-premises software, který máte instalovaný u sebe.

Co znamená SaaS v praxi?

Zákazník používá software formou služby - to znamená, že software nevlastní, ale využívá ho po dobu určitou a za využívání platí poplatek. Jde tedy především o cenový model. Základní rozdíl mezi SaaS a klasickým pořízením licencí software uveďme následovně:

  • Pokud koupíte software v “klasické” formě pořízení, pak koupíte licenci a vlastníte ji na dobu neurčitou (tedy donekonečna). Software však zastarává. Abyste ho udrželi aktuální pak buď platíte za údržbu software nebo dokupuje nové verze formou update či upgrade. Jinými slovy - pokud neplatíte údržbu, pak sice software vlastníte nadosmrti, ale ten postupně zastará.
  • Pokud koupíte software v SaaS modelu, pak máte právo ho používat po tu dobu co platíte a máte jej neustále aktuální. Nejčastěji se SaaS platí formou tzv. předplatného (anglicky subscription) - měsíčně, nebo ročně. Jinými slovy - software buď máte aktuální nebo jej nemáte vůbec (když neplatíte, musíte ho přestat používat - zanikne právo užití a software přestane fungovat).

Mnohdy mylnou představou je, že “klasicky” vyjde software levněji. Průměrná doba, za kdy měsíční splátky převýší nákupní cenu “klasicky koupeného” software vychází mezi 3 a 5 lety. Pokud ovšem zahrneme údržbu po celou dobu životnosti, tak pomyslný bod návratnosti šplhá někam nad 5 let. Při počítání doby návratnosti je ale třeba započítat všechny náklady (tzv. TCO), které jsou spojeny tradičním způsobem, tedy roční poplatky za údržby (obvykle 20%), náklady na provoz serverů (pořizovací cena serverů, elektřina, platy odborníků, kteří se o software i jeho hardware a starají, cena za zálohování a podobně). Pouze při započítání všech nákladů si můžete obě varianty skutečně srovnat.

Z finančního pohledu dochází v případě SaaS k přesunu nákladů z kapitálových výdajů do provozních (OPEX), které jsou rozložené v čase. Výhodou tedy je, že nemusíme provádět finančně náročnou investici na začátku a cena je rozložena v čase. SaaS software si tedy mohou dovolit i menší nebo začínající firmy bez potřeby vysokých investic na počátku. Navíc, pokud je software provozován poskytovatelem v cloudu, tak v ceně jsou rozpočteny i náklady za provoz serverů, infrastruktury a často také zálohování. Provozovatel tedy poskytuje zákazníkovi tzv. hosting tohoto software na svém technickém vybavení. V případě podnikových aplikací, které vyžadují výkonnou infrastrukturu a servery je tedy nutno k nevynaloženým nákladů připočítat také náklady na pořízení hardware a náklady na údržbu a provoz celé infrastruktury.

SaaS je často spojován s cloudem. Je to z toho důvodu, že drtivá většina software poskytovaná prostřednictvím cloudu je v modelu SaaS. Zjednodušeně se klade rovnítko mezi SaaS = Cloud. To však nemusí platit vždy. I software provozovaný u nás (myšleno na infrastruktuře zákazníka, on-premise) může být poskytován formou SaaS.

V současnosti jsou formou SaaS poskytovány jak podnikové aplikace, tak i software pro osobní využití.

SaaS je typicky poskytován na základě smlouvy, včetně vymezení SLA.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 09.01.2019

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí