ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Sociologie (Sociology)
Sociologie je vědní disciplína, která se zabývá zkoumáním lidské společnosti a sociálních skupin. Patří mezi sociální vědy.

Sociologie je vědní disciplína, která se zabývá zkoumáním lidské společnosti a sociálních skupin. Patří mezi sociální vědy.

Sociologie tedy zkoumá a analyzuje lidského jedince v sociálním kontextu, společenské skupiny i celou společnost a zákonitosti jejich fungování.

Za datum vzniku sociologie bývá obvykle považován rok 1838, kdy francouzský filosof vědy August Comte poprvé použil slovo „sociologie“.

První nezávislou katedru sociologie založil A. W. Small v roce 1892 na University of Chicago v USA.

Sociologie bývá řazena mezi multiparadigmatické obory. Obvyklé základní dělení oboru je na:

  • Mikrosociologii - zabývá se zkoumáním společenské mikrostruktury - malých sociálních skupin (např. rodiny)
  • Mezosociologii - zabývá se zkoumáním společenských mezostruktur - jevů na pomezí mezi mikro a makrostrukturami
  • Makrosociologii - zabývá se zkoumáním společenské makrostruktury - společnosti, sociálních tříd, sociálních vrstev, velkých organizací a celospolečenských institucí

Sociologie zkoumá i tato témata - lidé v organizacích a lidé při práci - související obory jsou sociologie práce a sociologie organizace.

Související pojmy a metody:

Související vědní disciplíny:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Další informace a zdroje (Mezinárodní)
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 18.08.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí