ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Sociální vliv (Social Influence)
Sociální vliv (Social Influence) je pojem sociální psychologie. Podle Eddyho Van Avemaeta jde o „změnu úsudků, názorů a postojů jedince v důsledku setkání s názory ostatních.“ Sociální vliv určitého jedince úzce souvisí s jeho sociální pozicí, sociální rolí a sociálním statusem.

Sociální vliv (Social influence) je pojem označující podle Eddyho Van Avemaeta:  „Změnu úsudků, názorů a postojů jedince v důsledku setkání s názory ostatních.“

Rozlišují se následující sociální vlivy (Eddy Van Avemaet):

  • Konformita - vliv většiny (Conformity - majority influence) - sociální vliv, který je výsledkem setkání s názory většiny nebo většinové části vlastní skupiny
  • Inovace - vliv menšiny (Innovation - minority influence) - sociální vliv, který je výsledkem setkání s názory menšiny nebo menšinové části vlastní skupiny
  • Skupinová polarizace (Group polarization) - změna průměrného názoru skupiny, která následuje po skupinové diskusi, vůči původně dominantnímu názorovému pólu
  • Poslušnost (Obedience) - splnění příkazu osoby v pozici autority

Sociální vliv určitého jedince úzce souvisí s jeho sociální pozicí, sociální rolí a sociálním statusem.

Sociální vliv je výsledkem procesů sociální interakce a sociální komunikace v sociální skupině.

Související pojmy a metody:

Související vědní disciplíny:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 29.04.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí